Skip navigation links
A B C D E F G H I L M N O P R S T U V Z 

A

activate() - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.exportimport.data.handler.DummyFolderPortletDataHandler
 
activate() - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.exportimport.data.handler.DummyFolderWithMissingDummyPortletDataHandler
 
activate() - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.exportimport.data.handler.DummyFolderWithMissingLayoutPortletDataHandler
 
addAssetLink(StagedModel, StagedModel, int) - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.lar.BaseExportImportTestCase
 
addBooleanParameter(Map<String, String[]>, String, String, boolean) - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.lar.BasePortletDataHandlerTestCase
 
addChangeset(Changeset) - Method in interface com.liferay.exportimport.changeset.ChangesetManager
 
addComments(StagedModel) - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.lar.BaseStagedModelDataHandlerTestCase
 
addDefaultDependentStagedModelsMap(Group) - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.lar.BaseStagedModelDataHandlerTestCase
 
addDefaultStagedModel(Group, Map<String, List<StagedModel>>) - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.lar.BaseStagedModelDataHandlerTestCase
 
addDependentStagedModel(Map<String, List<StagedModel>>, Class<?>, StagedModel) - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.lar.BaseStagedModelDataHandlerTestCase
 
addDependentStagedModelsMap(Group) - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.lar.BaseStagedModelDataHandlerTestCase
 
AddEntitiesTag - Class in com.liferay.exportimport.changeset.taglib.servlet.taglib
 
AddEntitiesTag() - Constructor for class com.liferay.exportimport.changeset.taglib.servlet.taglib.AddEntitiesTag
 
AddEntityTag - Class in com.liferay.exportimport.changeset.taglib.servlet.taglib
 
AddEntityTag() - Constructor for class com.liferay.exportimport.changeset.taglib.servlet.taglib.AddEntityTag
 
addEntry(String, byte[]) - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.TestReaderWriter
 
addEntry(String, InputStream) - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.TestReaderWriter
 
addEntry(String, String) - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.TestReaderWriter
 
addEntry(String, StringBuilder) - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.TestReaderWriter
 
addModel(Supplier<ClassedModel>, Function<ClassedModel, StagedModel>) - Method in class com.liferay.exportimport.changeset.Changeset.Builder
 
addMultipleStagedModel(Supplier<Collection<? extends StagedModel>>) - Method in class com.liferay.exportimport.changeset.Changeset.Builder
 
addMultipleStagedModel(Collection<? extends StagedModel>) - Method in class com.liferay.exportimport.changeset.Changeset.RawBuilder
 
addParameter(String, String) - Method in class com.liferay.exportimport.changeset.ChangesetEnvironment.Builder
Deprecated.
 
addParameter(Map<String, String[]>, String, String) - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.lar.BaseExportImportTestCase
 
addParameter(Map<String, String[]>, String, String, boolean) - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.lar.BaseExportImportTestCase
 
addParameter(Map<String, String[]>, String, boolean) - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.lar.BasePortletExportImportTestCase
 
addParameters(Map<String, String[]>) - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.lar.BasePortletDataHandlerTestCase
 
addPlid(long) - Method in class com.liferay.exportimport.changeset.ChangesetEnvironment.Builder
Deprecated.
 
addRatings(StagedModel) - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.lar.BaseStagedModelDataHandlerTestCase
 
addStagedModel(Supplier<StagedModel>) - Method in class com.liferay.exportimport.changeset.Changeset.Builder
 
addStagedModel(StagedModel) - Method in class com.liferay.exportimport.changeset.Changeset.RawBuilder
 
addStagedModel(PortletDataContext, T) - Method in interface com.liferay.exportimport.staged.model.repository.StagedModelRepository
Persists a new staged model.
addStagedModel(long) - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.lar.BaseExportImportTestCase
 
addStagedModel(long, Date) - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.lar.BaseExportImportTestCase
 
addStagedModel(Group, Map<String, List<StagedModel>>) - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.lar.BaseStagedModelDataHandlerTestCase
 
addStagedModelHierarchy(Supplier<T>, Function<T, Collection<?>>) - Method in class com.liferay.exportimport.changeset.Changeset.Builder
 
addStagedModels() - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.lar.BasePortletDataHandlerTestCase
 
addUserId(long) - Method in class com.liferay.exportimport.changeset.ChangesetEnvironment.Builder
Deprecated.
 
addVersion(StagedModel) - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.lar.BasePortletExportImportTestCase
 
addVersion(StagedModel) - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.lar.BaseStagedModelDataHandlerTestCase
 
addWorkflowedStagedModels(Group) - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.lar.BaseWorkflowedStagedModelDataHandlerTestCase
 

B

BaseExportImportPortletPreferencesProcessor - Class in com.liferay.exportimport.portlet.preferences.processor.base
 
BaseExportImportPortletPreferencesProcessor() - Constructor for class com.liferay.exportimport.portlet.preferences.processor.base.BaseExportImportPortletPreferencesProcessor
 
BaseExportImportTestCase - Class in com.liferay.exportimport.test.util.lar
 
BaseExportImportTestCase() - Constructor for class com.liferay.exportimport.test.util.lar.BaseExportImportTestCase
 
BasePortletDataHandlerTestCase - Class in com.liferay.exportimport.test.util.lar
 
BasePortletDataHandlerTestCase() - Constructor for class com.liferay.exportimport.test.util.lar.BasePortletDataHandlerTestCase
 
BasePortletExportImportTestCase - Class in com.liferay.exportimport.test.util.lar
 
BasePortletExportImportTestCase() - Constructor for class com.liferay.exportimport.test.util.lar.BasePortletExportImportTestCase
 
BaseStagedModelDataHandler<T extends com.liferay.portal.kernel.model.StagedModel> - Class in com.liferay.exportimport.data.handler.base
 
BaseStagedModelDataHandler() - Constructor for class com.liferay.exportimport.data.handler.base.BaseStagedModelDataHandler
 
BaseStagedModelDataHandlerTestCase - Class in com.liferay.exportimport.test.util.lar
 
BaseStagedModelDataHandlerTestCase() - Constructor for class com.liferay.exportimport.test.util.lar.BaseStagedModelDataHandlerTestCase
 
BaseStagedModelDataHandlerTestCase.StagedModelAssets - Class in com.liferay.exportimport.test.util.lar
 
BaseStagedModelDataHandlerTestCase.TestUserIdStrategy - Class in com.liferay.exportimport.test.util.lar
 
BaseWorkflowedStagedModelDataHandlerTestCase - Class in com.liferay.exportimport.test.util.lar
 
BaseWorkflowedStagedModelDataHandlerTestCase() - Constructor for class com.liferay.exportimport.test.util.lar.BaseWorkflowedStagedModelDataHandlerTestCase
 
build() - Method in class com.liferay.exportimport.changeset.Changeset.Builder
 
build() - Method in class com.liferay.exportimport.changeset.Changeset.RawBuilder
 
Builder(Changeset) - Constructor for class com.liferay.exportimport.changeset.Changeset.Builder
 
Builder(ChangesetEnvironment, long, String) - Constructor for class com.liferay.exportimport.changeset.ChangesetEnvironment.Builder
Deprecated.
 

C

Capability - Interface in com.liferay.exportimport.portlet.preferences.processor
 
Changeset - Class in com.liferay.exportimport.changeset
 
CHANGESET - Static variable in class com.liferay.exportimport.changeset.constants.ChangesetPortletKeys
 
Changeset.Builder - Class in com.liferay.exportimport.changeset
 
Changeset.RawBuilder - Class in com.liferay.exportimport.changeset
 
ChangesetConstants - Class in com.liferay.exportimport.changeset.constants
 
ChangesetConstants() - Constructor for class com.liferay.exportimport.changeset.constants.ChangesetConstants
 
ChangesetEnvironment - Class in com.liferay.exportimport.changeset
Deprecated.
As of Athanasius (7.3.x), with no direct replacement
ChangesetEnvironment.Builder - Class in com.liferay.exportimport.changeset
Deprecated.
 
ChangesetManager - Interface in com.liferay.exportimport.changeset
 
ChangesetManagerUtil - Class in com.liferay.exportimport.changeset
 
ChangesetManagerUtil() - Constructor for class com.liferay.exportimport.changeset.ChangesetManagerUtil
 
ChangesetPortletKeys - Class in com.liferay.exportimport.changeset.constants
 
ChangesetPortletKeys() - Constructor for class com.liferay.exportimport.changeset.constants.ChangesetPortletKeys
 
checkManifestSummary(ManifestSummary) - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.lar.BasePortletDataHandlerTestCase
 
checkManifestSummaryReferrerClassNames(ManifestSummary) - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.lar.BasePortletDataHandlerTestCase
 
checkRoles(long, long, long, Element) - Method in interface com.liferay.exportimport.lar.PermissionImporter
 
CLASS_NAMES - Static variable in class com.liferay.exportimport.test.util.exportimport.data.handler.DummyFolderStagedModelDataHandler
 
CLASS_NAMES - Static variable in class com.liferay.exportimport.test.util.exportimport.data.handler.DummyReferenceStagedModelDataHandler
 
CLASS_NAMES - Static variable in class com.liferay.exportimport.test.util.exportimport.data.handler.DummyStagedModelDataHandler
 
cleanUp() - Method in class com.liferay.exportimport.changeset.taglib.servlet.taglib.ExportEntityTag
 
cleanUp() - Method in class com.liferay.exportimport.changeset.taglib.servlet.taglib.ExportImportEntityManagementBarButtonTag
 
cleanUp() - Method in class com.liferay.exportimport.changeset.taglib.servlet.taglib.ExportImportEntitySearchContainerMappingTag
 
cleanUp() - Method in class com.liferay.exportimport.changeset.taglib.servlet.taglib.PublishChangesetTag
 
cleanUp() - Method in class com.liferay.exportimport.changeset.taglib.servlet.taglib.PublishEntityMenuItemTag
 
cleanUp() - Method in class com.liferay.exportimport.changeset.taglib.servlet.taglib.PublishModelMenuItemTag
 
clearCache() - Method in interface com.liferay.exportimport.lar.PermissionImporter
 
clearChangesets() - Method in interface com.liferay.exportimport.changeset.ChangesetManager
Deprecated.
As of Athanasius (7.3.x), with no direct replacement
clone() - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.model.Dummy
 
clone() - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.model.DummyFolder
 
clone() - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.model.DummyReference
 
close() - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.TestReaderWriter
 
com.liferay.exportimport.changeset - package com.liferay.exportimport.changeset
 
com.liferay.exportimport.changeset.constants - package com.liferay.exportimport.changeset.constants
 
com.liferay.exportimport.changeset.exception - package com.liferay.exportimport.changeset.exception
 
com.liferay.exportimport.changeset.portlet.action - package com.liferay.exportimport.changeset.portlet.action
 
com.liferay.exportimport.changeset.taglib.servlet.taglib - package com.liferay.exportimport.changeset.taglib.servlet.taglib
 
com.liferay.exportimport.configuration - package com.liferay.exportimport.configuration
 
com.liferay.exportimport.constants - package com.liferay.exportimport.constants
 
com.liferay.exportimport.content.processor - package com.liferay.exportimport.content.processor
 
com.liferay.exportimport.controller - package com.liferay.exportimport.controller
 
com.liferay.exportimport.data.handler.base - package com.liferay.exportimport.data.handler.base
 
com.liferay.exportimport.lar - package com.liferay.exportimport.lar
 
com.liferay.exportimport.portlet.data.handler.helper - package com.liferay.exportimport.portlet.data.handler.helper
 
com.liferay.exportimport.portlet.data.handler.provider - package com.liferay.exportimport.portlet.data.handler.provider
 
com.liferay.exportimport.portlet.data.handler.util - package com.liferay.exportimport.portlet.data.handler.util
 
com.liferay.exportimport.portlet.preferences.processor - package com.liferay.exportimport.portlet.preferences.processor
 
com.liferay.exportimport.portlet.preferences.processor.base - package com.liferay.exportimport.portlet.preferences.processor.base
 
com.liferay.exportimport.resources.importer.portlet.preferences - package com.liferay.exportimport.resources.importer.portlet.preferences
 
com.liferay.exportimport.resources.importer.provider - package com.liferay.exportimport.resources.importer.provider
 
com.liferay.exportimport.staged.model.repository - package com.liferay.exportimport.staged.model.repository
 
com.liferay.exportimport.test.util - package com.liferay.exportimport.test.util
 
com.liferay.exportimport.test.util.constants - package com.liferay.exportimport.test.util.constants
 
com.liferay.exportimport.test.util.exportimport.data.handler - package com.liferay.exportimport.test.util.exportimport.data.handler
 
com.liferay.exportimport.test.util.lar - package com.liferay.exportimport.test.util.lar
 
com.liferay.exportimport.test.util.model - package com.liferay.exportimport.test.util.model
 
com.liferay.exportimport.test.util.model.util - package com.liferay.exportimport.test.util.model.util
 
com.liferay.exportimport.util.comparator - package com.liferay.exportimport.util.comparator
 
compare(ExportImportConfiguration, ExportImportConfiguration) - Method in class com.liferay.exportimport.util.comparator.ExportImportConfigurationNameComparator
 
create() - Static method in class com.liferay.exportimport.changeset.Changeset
 
create() - Method in class com.liferay.exportimport.changeset.ChangesetEnvironment.Builder
Deprecated.
 
create(long, String) - Static method in class com.liferay.exportimport.changeset.ChangesetEnvironment
Deprecated.
 
createDummy(long, long) - Static method in class com.liferay.exportimport.test.util.model.util.DummyTestUtil
 
createDummy(long, long, Date) - Static method in class com.liferay.exportimport.test.util.model.util.DummyTestUtil
 
createDummyFolder(long) - Static method in class com.liferay.exportimport.test.util.model.util.DummyFolderTestUtil
 
createDummyFolder(long, Date) - Static method in class com.liferay.exportimport.test.util.model.util.DummyFolderTestUtil
 
createDummyReference(long) - Static method in class com.liferay.exportimport.test.util.model.util.DummyReferenceTestUtil
 
createDummyReference(long, Date) - Static method in class com.liferay.exportimport.test.util.model.util.DummyReferenceTestUtil
 
createRaw() - Static method in class com.liferay.exportimport.changeset.Changeset
 
createRaw(String) - Static method in class com.liferay.exportimport.changeset.Changeset
 
CreateTag - Class in com.liferay.exportimport.changeset.taglib.servlet.taglib
 
CreateTag() - Constructor for class com.liferay.exportimport.changeset.taglib.servlet.taglib.CreateTag
 
CreateTei - Class in com.liferay.exportimport.changeset.taglib.servlet.taglib
 
CreateTei() - Constructor for class com.liferay.exportimport.changeset.taglib.servlet.taglib.CreateTei
 

D

DEFAULT_SEARCH_CONTAINER_MAPPING_ID - Static variable in class com.liferay.exportimport.changeset.taglib.servlet.taglib.ExportImportEntitySearchContainerMappingTag
 
deleteFirstVersion(StagedModel) - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.lar.BasePortletExportImportTestCase
 
deleteLatestVersion(StagedModel) - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.lar.BasePortletExportImportTestCase
 
deletePortletData(PortletDataContext) - Method in interface com.liferay.exportimport.controller.PortletImportController
 
deleteStagedModel(String, long, String, String) - Method in class com.liferay.exportimport.data.handler.base.BaseStagedModelDataHandler
 
deleteStagedModel(T) - Method in class com.liferay.exportimport.data.handler.base.BaseStagedModelDataHandler
 
deleteStagedModel(String, long, String, String) - Method in interface com.liferay.exportimport.staged.model.repository.StagedModelRepository
 
deleteStagedModel(T) - Method in interface com.liferay.exportimport.staged.model.repository.StagedModelRepository
 
deleteStagedModel(StagedModel) - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.lar.BaseExportImportTestCase
 
deleteStagedModel(StagedModel, Map<String, List<StagedModel>>, Group) - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.lar.BaseStagedModelDataHandlerTestCase
 
deleteStagedModels(PortletDataContext) - Method in interface com.liferay.exportimport.staged.model.repository.StagedModelRepository
Deletes all the staged models this repository handles.
doDeleteData(PortletDataContext, String, PortletPreferences) - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.exportimport.data.handler.DummyFolderPortletDataHandler
 
doDeleteData(PortletDataContext, String, PortletPreferences) - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.exportimport.data.handler.DummyFolderWithMissingDummyPortletDataHandler
 
doDeleteData(PortletDataContext, String, PortletPreferences) - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.exportimport.data.handler.DummyFolderWithMissingLayoutPortletDataHandler
 
doEndTag() - Method in class com.liferay.exportimport.changeset.taglib.servlet.taglib.CreateTag
 
doExportData(PortletDataContext, String, PortletPreferences) - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.exportimport.data.handler.DummyFolderPortletDataHandler
 
doExportData(PortletDataContext, String, PortletPreferences) - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.exportimport.data.handler.DummyFolderWithMissingDummyPortletDataHandler
 
doExportData(PortletDataContext, String, PortletPreferences) - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.exportimport.data.handler.DummyFolderWithMissingLayoutPortletDataHandler
 
doExportStagedModel(PortletDataContext, DummyFolder) - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.exportimport.data.handler.DummyFolderStagedModelDataHandler
 
doExportStagedModel(PortletDataContext, DummyReference) - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.exportimport.data.handler.DummyReferenceStagedModelDataHandler
 
doExportStagedModel(PortletDataContext, Dummy) - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.exportimport.data.handler.DummyStagedModelDataHandler
 
doImportData(PortletDataContext, String, PortletPreferences, String) - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.exportimport.data.handler.DummyFolderPortletDataHandler
 
doImportData(PortletDataContext, String, PortletPreferences, String) - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.exportimport.data.handler.DummyFolderWithMissingDummyPortletDataHandler
 
doImportData(PortletDataContext, String, PortletPreferences, String) - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.exportimport.data.handler.DummyFolderWithMissingLayoutPortletDataHandler
 
doImportMissingReference(PortletDataContext, String, long, long) - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.exportimport.data.handler.DummyStagedModelDataHandler
 
doImportStagedModel(PortletDataContext, DummyFolder) - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.exportimport.data.handler.DummyFolderStagedModelDataHandler
 
doImportStagedModel(PortletDataContext, DummyReference) - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.exportimport.data.handler.DummyReferenceStagedModelDataHandler
 
doImportStagedModel(PortletDataContext, Dummy) - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.exportimport.data.handler.DummyStagedModelDataHandler
 
doPrepareManifestSummary(PortletDataContext, PortletPreferences) - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.exportimport.data.handler.DummyFolderPortletDataHandler
 
doPrepareManifestSummary(PortletDataContext, PortletPreferences) - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.exportimport.data.handler.DummyFolderWithMissingDummyPortletDataHandler
 
doPrepareManifestSummary(PortletDataContext, PortletPreferences) - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.exportimport.data.handler.DummyFolderWithMissingLayoutPortletDataHandler
 
doStartTag() - Method in class com.liferay.exportimport.changeset.taglib.servlet.taglib.AddEntitiesTag
 
doStartTag() - Method in class com.liferay.exportimport.changeset.taglib.servlet.taglib.AddEntityTag
 
doStartTag() - Method in class com.liferay.exportimport.changeset.taglib.servlet.taglib.CreateTag
 
doStartTag() - Method in class com.liferay.exportimport.changeset.taglib.servlet.taglib.ExportImportEntityManagementBarButtonTag
 
doStartTag() - Method in class com.liferay.exportimport.changeset.taglib.servlet.taglib.ExportImportEntitySearchContainerMappingTag
 
doStartTag() - Method in class com.liferay.exportimport.changeset.taglib.servlet.taglib.PublishChangesetTag
 
doStartTag() - Method in class com.liferay.exportimport.changeset.taglib.servlet.taglib.PublishEntityMenuItemTag
 
doStartTag() - Method in class com.liferay.exportimport.changeset.taglib.servlet.taglib.PublishModelMenuItemTag
 
Dummy - Class in com.liferay.exportimport.test.util.model
 
Dummy() - Constructor for class com.liferay.exportimport.test.util.model.Dummy
 
Dummy(long, long, long, User, List<DummyReference>) - Constructor for class com.liferay.exportimport.test.util.model.Dummy
 
DUMMY_FOLDER - Static variable in class com.liferay.exportimport.test.util.constants.DummyFolderPortletKeys
 
DUMMY_FOLDER_WITH_MISSING_REFERENCE - Static variable in class com.liferay.exportimport.test.util.constants.DummyFolderPortletKeys
 
DummyFolder - Class in com.liferay.exportimport.test.util.model
 
DummyFolder() - Constructor for class com.liferay.exportimport.test.util.model.DummyFolder
 
DummyFolder(long, long, User) - Constructor for class com.liferay.exportimport.test.util.model.DummyFolder
 
DummyFolderPortletDataHandler - Class in com.liferay.exportimport.test.util.exportimport.data.handler
 
DummyFolderPortletDataHandler() - Constructor for class com.liferay.exportimport.test.util.exportimport.data.handler.DummyFolderPortletDataHandler
 
DummyFolderPortletKeys - Class in com.liferay.exportimport.test.util.constants
 
DummyFolderPortletKeys() - Constructor for class com.liferay.exportimport.test.util.constants.DummyFolderPortletKeys
 
DummyFolderStagedModelDataHandler - Class in com.liferay.exportimport.test.util.exportimport.data.handler
 
DummyFolderStagedModelDataHandler() - Constructor for class com.liferay.exportimport.test.util.exportimport.data.handler.DummyFolderStagedModelDataHandler
 
DummyFolderTestUtil - Class in com.liferay.exportimport.test.util.model.util
 
DummyFolderTestUtil() - Constructor for class com.liferay.exportimport.test.util.model.util.DummyFolderTestUtil
 
DummyFolderWithMissingDummyPortletDataHandler - Class in com.liferay.exportimport.test.util.exportimport.data.handler
 
DummyFolderWithMissingDummyPortletDataHandler() - Constructor for class com.liferay.exportimport.test.util.exportimport.data.handler.DummyFolderWithMissingDummyPortletDataHandler
 
DummyFolderWithMissingLayoutPortletDataHandler - Class in com.liferay.exportimport.test.util.exportimport.data.handler
 
DummyFolderWithMissingLayoutPortletDataHandler() - Constructor for class com.liferay.exportimport.test.util.exportimport.data.handler.DummyFolderWithMissingLayoutPortletDataHandler
 
DummyReference - Class in com.liferay.exportimport.test.util.model
 
DummyReference() - Constructor for class com.liferay.exportimport.test.util.model.DummyReference
 
DummyReference(long, long, User) - Constructor for class com.liferay.exportimport.test.util.model.DummyReference
 
DummyReferenceStagedModelDataHandler - Class in com.liferay.exportimport.test.util.exportimport.data.handler
 
DummyReferenceStagedModelDataHandler() - Constructor for class com.liferay.exportimport.test.util.exportimport.data.handler.DummyReferenceStagedModelDataHandler
 
DummyReferenceTestUtil - Class in com.liferay.exportimport.test.util.model.util
 
DummyReferenceTestUtil() - Constructor for class com.liferay.exportimport.test.util.model.util.DummyReferenceTestUtil
 
DummyStagedModelDataHandler - Class in com.liferay.exportimport.test.util.exportimport.data.handler
 
DummyStagedModelDataHandler() - Constructor for class com.liferay.exportimport.test.util.exportimport.data.handler.DummyStagedModelDataHandler
 
DummyTestUtil - Class in com.liferay.exportimport.test.util.model.util
 
DummyTestUtil() - Constructor for class com.liferay.exportimport.test.util.model.util.DummyTestUtil
 

E

equals(Object) - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.model.Dummy
 
equals(Object) - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.model.DummyFolder
 
equals(Object) - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.model.DummyReference
 
EXPORT - Static variable in class com.liferay.exportimport.constants.ExportImportPortletKeys
 
EXPORT_IMPORT - Static variable in class com.liferay.exportimport.constants.ExportImportPortletKeys
 
EXPORT_IMPORT_SCHEMA_VERSION - Static variable in class com.liferay.exportimport.constants.ExportImportConstants
 
exportAssetLinks(PortletDataContext) - Method in interface com.liferay.exportimport.controller.PortletExportController
 
ExportEntityTag - Class in com.liferay.exportimport.changeset.taglib.servlet.taglib
 
ExportEntityTag() - Constructor for class com.liferay.exportimport.changeset.taglib.servlet.taglib.ExportEntityTag
 
ExportImportBackgroundTaskContextMapConstants - Class in com.liferay.exportimport.constants
 
ExportImportBackgroundTaskContextMapConstants() - Constructor for class com.liferay.exportimport.constants.ExportImportBackgroundTaskContextMapConstants
 
ExportImportChangesetMVCActionCommand - Interface in com.liferay.exportimport.changeset.portlet.action
 
ExportImportConfigurationNameComparator - Class in com.liferay.exportimport.util.comparator
 
ExportImportConfigurationNameComparator() - Constructor for class com.liferay.exportimport.util.comparator.ExportImportConfigurationNameComparator
 
ExportImportConfigurationNameComparator(boolean) - Constructor for class com.liferay.exportimport.util.comparator.ExportImportConfigurationNameComparator
 
ExportImportConstants - Class in com.liferay.exportimport.constants
 
ExportImportConstants() - Constructor for class com.liferay.exportimport.constants.ExportImportConstants
 
ExportImportContentProcessor<T extends java.io.Serializable> - Interface in com.liferay.exportimport.content.processor
 
ExportImportContentProcessorRegistryUtil - Class in com.liferay.exportimport.content.processor
 
ExportImportEntityException - Exception in com.liferay.exportimport.changeset.exception
 
ExportImportEntityException(int) - Constructor for exception com.liferay.exportimport.changeset.exception.ExportImportEntityException
 
ExportImportEntityManagementBarButtonTag - Class in com.liferay.exportimport.changeset.taglib.servlet.taglib
 
ExportImportEntityManagementBarButtonTag() - Constructor for class com.liferay.exportimport.changeset.taglib.servlet.taglib.ExportImportEntityManagementBarButtonTag
 
ExportImportEntitySearchContainerMappingTag<R> - Class in com.liferay.exportimport.changeset.taglib.servlet.taglib
 
ExportImportEntitySearchContainerMappingTag() - Constructor for class com.liferay.exportimport.changeset.taglib.servlet.taglib.ExportImportEntitySearchContainerMappingTag
 
ExportImportGroupedModelUtil - Class in com.liferay.exportimport.portlet.data.handler.util
 
ExportImportGroupedModelUtil() - Constructor for class com.liferay.exportimport.portlet.data.handler.util.ExportImportGroupedModelUtil
 
exportImportLayouts(long[], Map<String, String[]>) - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.lar.BaseExportImportTestCase
 
exportImportLayouts(long[], Map<String, String[]>, boolean) - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.lar.BaseExportImportTestCase
 
exportImportPortlet(String) - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.lar.BasePortletExportImportTestCase
 
exportImportPortlet(String, boolean) - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.lar.BasePortletExportImportTestCase
 
exportImportPortlet(String, Map<String, String[]>, Map<String, String[]>) - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.lar.BasePortletExportImportTestCase
 
exportImportPortlet(String, Map<String, String[]>, Map<String, String[]>, boolean) - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.lar.BasePortletExportImportTestCase
 
ExportImportPortletKeys - Class in com.liferay.exportimport.constants
 
ExportImportPortletKeys() - Constructor for class com.liferay.exportimport.constants.ExportImportPortletKeys
 
ExportImportPortletPreferencesProcessor - Interface in com.liferay.exportimport.portlet.preferences.processor
 
ExportImportPortletPreferencesProcessorHelper - Interface in com.liferay.exportimport.portlet.preferences.processor
 
ExportImportPortletPreferencesProcessorRegistryUtil - Class in com.liferay.exportimport.portlet.preferences.processor
 
ExportImportServiceConfiguration - Interface in com.liferay.exportimport.configuration
 
exportImportStagedModel(StagedModel) - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.lar.BaseStagedModelDataHandlerTestCase
 
exportImportStagedModelFromLiveToStaging(StagedModel) - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.lar.BaseStagedModelDataHandlerTestCase
 
ExportImportTestUtil - Class in com.liferay.exportimport.test.util
 
ExportImportTestUtil() - Constructor for class com.liferay.exportimport.test.util.ExportImportTestUtil
 
exportLayouts(long[], Map<String, String[]>) - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.lar.BaseExportImportTestCase
 
exportLayouts(long[], Map<String, String[]>, boolean) - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.lar.BaseExportImportTestCase
 
exportLocks(PortletDataContext) - Method in interface com.liferay.exportimport.controller.PortletExportController
 
exportPortlet(PortletDataContext, long, Element, boolean, boolean, boolean, boolean, boolean) - Method in interface com.liferay.exportimport.controller.PortletExportController
 
exportService(PortletDataContext, Element, boolean) - Method in interface com.liferay.exportimport.controller.PortletExportController
 
exportStagedModel(PortletDataContext, T) - Method in class com.liferay.exportimport.data.handler.base.BaseStagedModelDataHandler
 
exportTheme(PortletDataContext, LayoutSet) - Method in interface com.liferay.exportimport.lar.ThemeExporter
 
exportTheme(PortletDataContext, LayoutSetBranch) - Method in interface com.liferay.exportimport.lar.ThemeExporter
 

F

fetchAssetEntry(StagedModel, Group) - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.lar.BaseStagedModelDataHandlerTestCase
 
fetchMissingReference(String, long) - Method in class com.liferay.exportimport.data.handler.base.BaseStagedModelDataHandler
 
fetchMissingReference(String, long) - Method in interface com.liferay.exportimport.staged.model.repository.StagedModelRepository
Fetches the model being handled by this repository as a missing reference.
fetchMissingReference(String, long, StagedModelRepository<T>) - Method in interface com.liferay.exportimport.staged.model.repository.StagedModelRepositoryHelper
 
fetchStagedModelByUuidAndGroupId(String, long) - Method in class com.liferay.exportimport.data.handler.base.BaseStagedModelDataHandler
 
fetchStagedModelByUuidAndGroupId(String, long) - Method in interface com.liferay.exportimport.staged.model.repository.StagedModelRepository
 
fetchStagedModelsByUuidAndCompanyId(String, long) - Method in class com.liferay.exportimport.data.handler.base.BaseStagedModelDataHandler
 
fetchStagedModelsByUuidAndCompanyId(String, long) - Method in interface com.liferay.exportimport.staged.model.repository.StagedModelRepository
 
finish() - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.TestReaderWriter
 

G

getAssetCategory() - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.lar.BaseStagedModelDataHandlerTestCase.StagedModelAssets
 
getAssetEntry(StagedModel) - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.lar.BaseExportImportTestCase
 
getAssetEntry() - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.lar.BaseStagedModelDataHandlerTestCase.StagedModelAssets
 
getAssetTag() - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.lar.BaseStagedModelDataHandlerTestCase.StagedModelAssets
 
getAssetVocabulary() - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.lar.BaseStagedModelDataHandlerTestCase.StagedModelAssets
 
getBinaryEntries() - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.TestReaderWriter
 
getChangeset() - Method in class com.liferay.exportimport.changeset.taglib.servlet.taglib.PublishChangesetTag
 
getChangesetManager() - Static method in class com.liferay.exportimport.changeset.ChangesetManagerUtil
 
getClassName() - Method in class com.liferay.exportimport.changeset.taglib.servlet.taglib.ExportEntityTag
 
getClassName() - Method in class com.liferay.exportimport.changeset.taglib.servlet.taglib.PublishEntityMenuItemTag
 
getClassNameId() - Method in class com.liferay.exportimport.changeset.taglib.servlet.taglib.ExportEntityTag
 
getClassNameId() - Method in class com.liferay.exportimport.changeset.taglib.servlet.taglib.PublishEntityMenuItemTag
 
getClassNames() - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.exportimport.data.handler.DummyFolderStagedModelDataHandler
 
getClassNames() - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.exportimport.data.handler.DummyReferenceStagedModelDataHandler
 
getClassNames() - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.exportimport.data.handler.DummyStagedModelDataHandler
 
getCmd() - Method in class com.liferay.exportimport.changeset.taglib.servlet.taglib.ExportImportEntityManagementBarButtonTag
 
getCompanyId() - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.model.Dummy
 
getCompanyId() - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.model.DummyFolder
 
getCompanyId() - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.model.DummyReference
 
getCreateDate() - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.model.Dummy
 
getCreateDate() - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.model.DummyFolder
 
getCreateDate() - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.model.DummyReference
 
getDataLevel() - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.lar.BasePortletDataHandlerTestCase
 
getDataPortletPreferences() - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.lar.BasePortletDataHandlerTestCase
 
getDummyReferences() - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.model.Dummy
 
getEndDate() - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.lar.BasePortletDataHandlerTestCase
 
getEndDate() - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.lar.BaseStagedModelDataHandlerTestCase
 
getEntries() - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.TestReaderWriter
 
getEntryAsByteArray(String) - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.TestReaderWriter
 
getEntryAsInputStream(String) - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.TestReaderWriter
 
getEntryAsString(String) - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.TestReaderWriter
 
getExpandoBridge() - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.model.Dummy
 
getExpandoBridge() - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.model.DummyFolder
 
getExpandoBridge() - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.model.DummyReference
 
getExportActionableDynamicQuery(PortletDataContext) - Method in interface com.liferay.exportimport.staged.model.repository.StagedModelRepository
Returns a dynamic query that queries the entities from the database based on the parameters in the portlet data context.
getExportCapabilities() - Method in interface com.liferay.exportimport.portlet.preferences.processor.ExportImportPortletPreferencesProcessor
 
getExportConfigurationControls(long, long, PortletDataHandlerControl[], long, boolean) - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.lar.BasePortletDataHandlerTestCase
 
getExportControls() - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.lar.BasePortletDataHandlerTestCase
 
getExportImportContentProcessor(String) - Static method in class com.liferay.exportimport.content.processor.ExportImportContentProcessorRegistryUtil
 
getExportImportContentProcessor(Class<T>) - Method in class com.liferay.exportimport.data.handler.base.BaseStagedModelDataHandler
 
getExportImportContentProcessors() - Static method in class com.liferay.exportimport.content.processor.ExportImportContentProcessorRegistryUtil
 
getExportImportPortletPreferencesProcessor(String) - Static method in class com.liferay.exportimport.portlet.preferences.processor.ExportImportPortletPreferencesProcessorRegistryUtil
 
getExportImportPortletPreferencesProcessors() - Static method in class com.liferay.exportimport.portlet.preferences.processor.ExportImportPortletPreferencesProcessorRegistryUtil
 
getExportMetadataControls() - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.lar.BasePortletDataHandlerTestCase
 
getExportModelCount() - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.lar.BasePortletDataHandlerTestCase
 
getExportParameterMap() - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.lar.BaseExportImportTestCase
 
getExportPortletDataContext() - Static method in class com.liferay.exportimport.test.util.ExportImportTestUtil
 
getExportPortletDataContext(long) - Static method in class com.liferay.exportimport.test.util.ExportImportTestUtil
 
getExportPortletDataContext(long, long) - Static method in class com.liferay.exportimport.test.util.ExportImportTestUtil
 
getExportPortletDataContext(long, long, Map<String, String[]>) - Static method in class com.liferay.exportimport.test.util.ExportImportTestUtil
 
getExportPortletDataContext(long, long, Map<String, String[]>, Date, Date) - Static method in class com.liferay.exportimport.test.util.ExportImportTestUtil
 
getExportPortletPreferencesValue(PortletDataContext, Portlet, String, long) - Method in class com.liferay.exportimport.portlet.preferences.processor.base.BaseExportImportPortletPreferencesProcessor
 
getExportStagedModelElement(PortletDataContext, StagedModel) - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.lar.BaseWorkflowedStagedModelDataHandlerTestCase
 
getFile() - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.TestReaderWriter
 
getFolderEntries(String) - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.TestReaderWriter
 
getFolderId() - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.model.Dummy
 
getGroupId() - Method in class com.liferay.exportimport.changeset.ChangesetEnvironment
Deprecated.
 
getGroupId() - Method in class com.liferay.exportimport.changeset.taglib.servlet.taglib.ExportEntityTag
 
getGroupId() - Method in class com.liferay.exportimport.changeset.taglib.servlet.taglib.PublishChangesetTag
 
getGroupId() - Method in class com.liferay.exportimport.changeset.taglib.servlet.taglib.PublishEntityMenuItemTag
 
getGroupId() - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.model.Dummy
 
getGroupId() - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.model.DummyFolder
 
getGroupId() - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.model.DummyReference
 
getId() - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.model.Dummy
 
getId() - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.model.DummyFolder
 
getId() - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.model.DummyReference
 
getImportCapabilities() - Method in interface com.liferay.exportimport.portlet.preferences.processor.ExportImportPortletPreferencesProcessor
 
getImportControls() - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.lar.BasePortletDataHandlerTestCase
 
getImportedPortletPreferences(Map<String, String[]>) - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.lar.BasePortletExportImportTestCase
 
getImportedPortletPreferences(Map<String, String[]>, boolean) - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.lar.BasePortletExportImportTestCase
 
getImportMetadataControls() - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.lar.BasePortletDataHandlerTestCase
 
getImportParameterMap() - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.lar.BaseExportImportTestCase
 
getImportPortletDataContext() - Static method in class com.liferay.exportimport.test.util.ExportImportTestUtil
 
getImportPortletDataContext(long) - Static method in class com.liferay.exportimport.test.util.ExportImportTestUtil
 
getImportPortletDataContext(long, long, Map<String, String[]>) - Static method in class com.liferay.exportimport.test.util.ExportImportTestUtil
 
getImportPortletPreferences(long, long) - Static method in class com.liferay.exportimport.test.util.ExportImportTestUtil
 
getImportPortletPreferencesNewValue(PortletDataContext, Class<?>, long, Map<Long, Long>, String) - Method in class com.liferay.exportimport.portlet.preferences.processor.base.BaseExportImportPortletPreferencesProcessor
 
getLastPublishDate() - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.model.Dummy
 
getLastPublishDate() - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.model.DummyFolder
 
getLastPublishDate() - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.model.DummyReference
 
getLogCapture(boolean) - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.lar.BaseExportImportTestCase
 
getModelClass() - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.model.Dummy
 
getModelClass() - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.model.DummyFolder
 
getModelClass() - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.model.DummyReference
 
getModelClassName() - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.model.Dummy
 
getModelClassName() - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.model.DummyFolder
 
getModelClassName() - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.model.DummyReference
 
getModifiedDate() - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.model.Dummy
 
getModifiedDate() - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.model.DummyFolder
 
getModifiedDate() - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.model.DummyReference
 
getNamespace() - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.lar.BasePortletExportImportTestCase
 
getOrderBy() - Method in class com.liferay.exportimport.util.comparator.ExportImportConfigurationNameComparator
 
getOrderByFields() - Method in class com.liferay.exportimport.util.comparator.ExportImportConfigurationNameComparator
 
getPage() - Method in class com.liferay.exportimport.changeset.taglib.servlet.taglib.ExportEntityTag
 
getPage() - Method in class com.liferay.exportimport.changeset.taglib.servlet.taglib.ExportImportEntityManagementBarButtonTag
 
getPage() - Method in class com.liferay.exportimport.changeset.taglib.servlet.taglib.ExportImportEntitySearchContainerMappingTag
 
getPage() - Method in class com.liferay.exportimport.changeset.taglib.servlet.taglib.ImportEntityTag
 
getPage() - Method in class com.liferay.exportimport.changeset.taglib.servlet.taglib.PublishChangesetTag
 
getPage() - Method in class com.liferay.exportimport.changeset.taglib.servlet.taglib.PublishEntityMenuItemTag
 
getPage() - Method in class com.liferay.exportimport.changeset.taglib.servlet.taglib.PublishModelMenuItemTag
 
getParameterMap() - Method in class com.liferay.exportimport.changeset.ChangesetEnvironment
Deprecated.
 
getParameterMap() - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.lar.BaseStagedModelDataHandlerTestCase
 
getPath() - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.TestReaderWriter
 
getPlid() - Method in class com.liferay.exportimport.changeset.ChangesetEnvironment
Deprecated.
 
getPortletDataHandler(String) - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.lar.BasePortletDataHandlerTestCase
 
getPortletId() - Method in class com.liferay.exportimport.changeset.ChangesetEnvironment
Deprecated.
 
getPortletId() - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.lar.BasePortletDataHandlerTestCase
 
getPortletId() - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.lar.BasePortletExportImportTestCase
 
getPrimaryKey() - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.model.Dummy
 
getPrimaryKey() - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.model.DummyFolder
 
getPrimaryKey() - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.model.DummyReference
 
getPrimaryKeyObj() - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.model.Dummy
 
getPrimaryKeyObj() - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.model.DummyFolder
 
getPrimaryKeyObj() - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.model.DummyReference
 
getRawBuilder() - Method in class com.liferay.exportimport.changeset.taglib.servlet.taglib.CreateTag
 
getSchemaVersion() - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.exportimport.data.handler.DummyFolderPortletDataHandler
 
getSchemaVersion() - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.exportimport.data.handler.DummyFolderWithMissingDummyPortletDataHandler
 
getSchemaVersion() - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.exportimport.data.handler.DummyFolderWithMissingLayoutPortletDataHandler
 
getSchemaVersion() - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.lar.BasePortletDataHandlerTestCase
 
getSearchContainerMappingId() - Method in class com.liferay.exportimport.changeset.taglib.servlet.taglib.ExportImportEntityManagementBarButtonTag
 
getSearchContainerMappingId() - Method in class com.liferay.exportimport.changeset.taglib.servlet.taglib.ExportImportEntitySearchContainerMappingTag
 
getStagedModel() - Method in class com.liferay.exportimport.changeset.taglib.servlet.taglib.PublishModelMenuItemTag
 
getStagedModel(long) - Method in interface com.liferay.exportimport.staged.model.repository.StagedModelRepository
 
getStagedModel(String, long) - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.lar.BaseExportImportTestCase
 
getStagedModel(String, Group) - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.lar.BaseStagedModelDataHandlerTestCase
 
getStagedModelClass() - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.lar.BaseStagedModelDataHandlerTestCase
 
getStagedModelRepositories() - Static method in class com.liferay.exportimport.staged.model.repository.StagedModelRepositoryRegistryUtil
 
getStagedModelRepository() - Method in class com.liferay.exportimport.data.handler.base.BaseStagedModelDataHandler
 
getStagedModelRepository(String) - Static method in class com.liferay.exportimport.staged.model.repository.StagedModelRepositoryRegistryUtil
 
getStagedModelRepository() - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.exportimport.data.handler.DummyFolderStagedModelDataHandler
 
getStagedModelRepository() - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.exportimport.data.handler.DummyReferenceStagedModelDataHandler
 
getStagedModelRepository() - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.exportimport.data.handler.DummyStagedModelDataHandler
 
getStagedModels() - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.lar.BasePortletDataHandlerTestCase
 
getStagedModelType() - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.model.Dummy
 
getStagedModelType() - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.model.DummyFolder
 
getStagedModelType() - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.model.DummyReference
 
getStagedModelUuid(StagedModel) - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.lar.BaseExportImportTestCase
 
getStagingControls() - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.lar.BasePortletDataHandlerTestCase
 
getStartDate() - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.lar.BasePortletDataHandlerTestCase
 
getStartDate() - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.lar.BaseStagedModelDataHandlerTestCase
 
getType() - Method in exception com.liferay.exportimport.changeset.exception.ExportImportEntityException
 
getUserId() - Method in class com.liferay.exportimport.changeset.ChangesetEnvironment
Deprecated.
 
getUserId(String) - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.lar.BaseStagedModelDataHandlerTestCase.TestUserIdStrategy
 
getUserId() - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.model.Dummy
 
getUserId() - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.model.DummyFolder
 
getUserId() - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.model.DummyReference
 
getUserId(String) - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.TestUserIdStrategy
 
getUserName() - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.model.Dummy
 
getUserName() - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.model.DummyFolder
 
getUserName() - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.model.DummyReference
 
getUserUuid() - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.model.Dummy
 
getUserUuid() - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.model.DummyFolder
 
getUserUuid() - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.model.DummyReference
 
getUuid() - Method in class com.liferay.exportimport.changeset.Changeset
 
getUuid() - Method in class com.liferay.exportimport.changeset.taglib.servlet.taglib.ExportEntityTag
 
getUuid() - Method in class com.liferay.exportimport.changeset.taglib.servlet.taglib.PublishEntityMenuItemTag
 
getUuid() - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.model.Dummy
 
getUuid() - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.model.DummyFolder
 
getUuid() - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.model.DummyReference
 
getVariableInfo(TagData) - Method in class com.liferay.exportimport.changeset.taglib.servlet.taglib.CreateTei
 
group - Variable in class com.liferay.exportimport.test.util.lar.BaseExportImportTestCase
 

H

hasChangeset(String) - Method in interface com.liferay.exportimport.changeset.ChangesetManager
 
hashCode() - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.model.Dummy
 
hashCode() - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.model.DummyFolder
 
hashCode() - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.model.DummyReference
 

I

IMPORT - Static variable in class com.liferay.exportimport.constants.ExportImportPortletKeys
 
importAssetLinks(PortletDataContext) - Method in interface com.liferay.exportimport.controller.PortletImportController
 
importedGroup - Variable in class com.liferay.exportimport.test.util.lar.BaseExportImportTestCase
 
importedLayout - Variable in class com.liferay.exportimport.test.util.lar.BaseExportImportTestCase
 
ImportEntityTag - Class in com.liferay.exportimport.changeset.taglib.servlet.taglib
 
ImportEntityTag() - Constructor for class com.liferay.exportimport.changeset.taglib.servlet.taglib.ImportEntityTag
 
importLayouts(Map<String, String[]>) - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.lar.BaseExportImportTestCase
 
importLayouts(Map<String, String[]>, boolean) - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.lar.BaseExportImportTestCase
 
importPortletData(PortletDataContext, Element) - Method in interface com.liferay.exportimport.controller.PortletImportController
 
importPortletPermissions(long, long, long, Layout, Element, String) - Method in interface com.liferay.exportimport.lar.PermissionImporter
 
importPortletPreferences(PortletDataContext, long, long, Layout, Element, boolean, boolean, boolean, boolean, boolean) - Method in interface com.liferay.exportimport.controller.PortletImportController
 
importServicePortletPreferences(PortletDataContext, Element) - Method in interface com.liferay.exportimport.controller.PortletImportController
 
importTheme(PortletDataContext, LayoutSet) - Method in interface com.liferay.exportimport.lar.ThemeImporter
 
includeAllAssetLinks() - Method in interface com.liferay.exportimport.configuration.ExportImportServiceConfiguration
 
initContext() - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.lar.BasePortletDataHandlerTestCase
 
initExport() - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.lar.BaseStagedModelDataHandlerTestCase
 
initExport(Group) - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.lar.BaseStagedModelDataHandlerTestCase
 
initImport() - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.lar.BaseStagedModelDataHandlerTestCase
 
initImport(Group, Group) - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.lar.BaseStagedModelDataHandlerTestCase
 
isAscending() - Method in class com.liferay.exportimport.util.comparator.ExportImportConfigurationNameComparator
 
isAssetPrioritySupported() - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.lar.BaseStagedModelDataHandlerTestCase
 
isCommentableStagedModel() - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.lar.BaseStagedModelDataHandlerTestCase
 
isDataPortalLevel() - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.lar.BasePortletDataHandlerTestCase
 
isDataPortletInstanceLevel() - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.lar.BasePortletDataHandlerTestCase
 
isDataSiteLevel() - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.lar.BasePortletDataHandlerTestCase
 
isDeleteDataTested() - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.lar.BasePortletDataHandlerTestCase
 
isDisplayPortlet() - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.lar.BasePortletDataHandlerTestCase
 
isExportImportDataTested() - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.lar.BasePortletDataHandlerTestCase
 
isGetExportConfigurationControlsTested() - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.lar.BasePortletDataHandlerTestCase
 
isGetExportModelCountTested() - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.lar.BasePortletDataHandlerTestCase
 
isPublishDisplayedContent() - Method in interface com.liferay.exportimport.portlet.preferences.processor.ExportImportPortletPreferencesProcessor
 
isReferenceInLayoutGroupWithinExportScope(PortletDataContext, GroupedModel) - Static method in class com.liferay.exportimport.portlet.data.handler.util.ExportImportGroupedModelUtil
 
isStagedModelInTrash(StagedModel) - Method in interface com.liferay.exportimport.staged.model.repository.StagedModelRepositoryHelper
 
isVersionableStagedModel() - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.lar.BaseStagedModelDataHandlerTestCase
 
isVersioningEnabled() - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.lar.BasePortletExportImportTestCase
 

L

larFile - Variable in class com.liferay.exportimport.test.util.lar.BaseExportImportTestCase
 
layout - Variable in class com.liferay.exportimport.test.util.lar.BaseExportImportTestCase
 
liveGroup - Variable in class com.liferay.exportimport.test.util.lar.BaseStagedModelDataHandlerTestCase
 

M

MANIFEST_SUMMARY - Static variable in class com.liferay.exportimport.constants.ExportImportBackgroundTaskContextMapConstants
 
MANIFEST_SUMMARY_KEYS - Static variable in class com.liferay.exportimport.constants.ExportImportBackgroundTaskContextMapConstants
 
missingReferencesElement - Variable in class com.liferay.exportimport.test.util.lar.BasePortletDataHandlerTestCase
 
missingReferencesElement - Variable in class com.liferay.exportimport.test.util.lar.BaseStagedModelDataHandlerTestCase
 
MODEL_ADDITION_COUNTERS - Static variable in class com.liferay.exportimport.constants.ExportImportBackgroundTaskContextMapConstants
 
MODEL_DELETION_COUNTERS - Static variable in class com.liferay.exportimport.constants.ExportImportBackgroundTaskContextMapConstants
 

N

NAMESPACE - Static variable in class com.liferay.exportimport.test.util.exportimport.data.handler.DummyFolderPortletDataHandler
 
NAMESPACE - Static variable in class com.liferay.exportimport.test.util.exportimport.data.handler.DummyFolderWithMissingDummyPortletDataHandler
 
NAMESPACE - Static variable in class com.liferay.exportimport.test.util.exportimport.data.handler.DummyFolderWithMissingLayoutPortletDataHandler
 

O

ORDER_BY_ASC - Static variable in class com.liferay.exportimport.util.comparator.ExportImportConfigurationNameComparator
 
ORDER_BY_DESC - Static variable in class com.liferay.exportimport.util.comparator.ExportImportConfigurationNameComparator
 
ORDER_BY_FIELDS - Static variable in class com.liferay.exportimport.util.comparator.ExportImportConfigurationNameComparator
 

P

peekChangeset(String) - Method in interface com.liferay.exportimport.changeset.ChangesetManager
Deprecated.
As of Athanasius (7.3.x), with no direct replacement
PermissionImporter - Interface in com.liferay.exportimport.lar
 
popChangeset(String) - Method in interface com.liferay.exportimport.changeset.ChangesetManager
Deprecated.
As of Athanasius (7.3.x), replaced by ChangesetManager.removeChangeset(String changesetUuid)
portletDataContext - Variable in class com.liferay.exportimport.test.util.lar.BasePortletDataHandlerTestCase
 
portletDataContext - Variable in class com.liferay.exportimport.test.util.lar.BaseStagedModelDataHandlerTestCase
 
portletDataHandler - Variable in class com.liferay.exportimport.test.util.lar.BasePortletDataHandlerTestCase
 
PortletDataHandlerHelper - Interface in com.liferay.exportimport.portlet.data.handler.helper
 
PortletDataHandlerProvider - Interface in com.liferay.exportimport.portlet.data.handler.provider
 
PortletExportController - Interface in com.liferay.exportimport.controller
 
portletId - Variable in class com.liferay.exportimport.test.util.lar.BasePortletDataHandlerTestCase
 
PortletImportController - Interface in com.liferay.exportimport.controller
 
PortletPreferencesTranslator - Interface in com.liferay.exportimport.resources.importer.portlet.preferences
 
process(PortletDataContext, PortletPreferences) - Method in interface com.liferay.exportimport.portlet.preferences.processor.Capability
 
processExportAction(ActionRequest, ActionResponse, Changeset) - Method in interface com.liferay.exportimport.changeset.portlet.action.ExportImportChangesetMVCActionCommand
 
processExportPortletPreferences(PortletDataContext, PortletPreferences) - Method in interface com.liferay.exportimport.portlet.preferences.processor.ExportImportPortletPreferencesProcessor
 
processImportPortletPreferences(PortletDataContext, PortletPreferences) - Method in interface com.liferay.exportimport.portlet.preferences.processor.ExportImportPortletPreferencesProcessor
 
processPublishAction(ActionRequest, ActionResponse, Changeset) - Method in interface com.liferay.exportimport.changeset.portlet.action.ExportImportChangesetMVCActionCommand
 
provide(long, String) - Method in interface com.liferay.exportimport.portlet.data.handler.provider.PortletDataHandlerProvider
 
provide(Portlet) - Method in interface com.liferay.exportimport.portlet.data.handler.provider.PortletDataHandlerProvider
 
provide(String) - Method in interface com.liferay.exportimport.portlet.data.handler.provider.PortletDataHandlerProvider
 
PUBLISH_CHANGESET - Static variable in class com.liferay.exportimport.changeset.constants.ChangesetConstants
 
publishChangeset(Changeset, ChangesetEnvironment) - Method in interface com.liferay.exportimport.changeset.ChangesetManager
Deprecated.
As of Athanasius (7.3.x), with no direct replacement
PublishChangesetTag - Class in com.liferay.exportimport.changeset.taglib.servlet.taglib
 
PublishChangesetTag() - Constructor for class com.liferay.exportimport.changeset.taglib.servlet.taglib.PublishChangesetTag
 
PublishEntityMenuItemTag - Class in com.liferay.exportimport.changeset.taglib.servlet.taglib
 
PublishEntityMenuItemTag() - Constructor for class com.liferay.exportimport.changeset.taglib.servlet.taglib.PublishEntityMenuItemTag
 
PublishModelMenuItemTag - Class in com.liferay.exportimport.changeset.taglib.servlet.taglib
 
PublishModelMenuItemTag() - Constructor for class com.liferay.exportimport.changeset.taglib.servlet.taglib.PublishModelMenuItemTag
 
publishPermissionsByDefault() - Method in interface com.liferay.exportimport.configuration.ExportImportServiceConfiguration
 
publishPortlet(String) - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.lar.BasePortletExportImportTestCase
 

R

RawBuilder(Changeset) - Constructor for class com.liferay.exportimport.changeset.Changeset.RawBuilder
 
readExpandoTables(PortletDataContext) - Method in interface com.liferay.exportimport.controller.PortletImportController
 
readExportedStagedModel(StagedModel) - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.lar.BaseStagedModelDataHandlerTestCase
 
readLocks(PortletDataContext) - Method in interface com.liferay.exportimport.controller.PortletImportController
 
readPortletDataPermissions(PortletDataContext) - Method in interface com.liferay.exportimport.lar.PermissionImporter
 
removeChangeset(String) - Method in interface com.liferay.exportimport.changeset.ChangesetManager
 
replaceExportContentReferences(PortletDataContext, StagedModel, T, boolean, boolean) - Method in interface com.liferay.exportimport.content.processor.ExportImportContentProcessor
 
replaceImportContentReferences(PortletDataContext, StagedModel, T) - Method in interface com.liferay.exportimport.content.processor.ExportImportContentProcessor
 
replicateIndividualDeletionsByDefault() - Method in interface com.liferay.exportimport.configuration.ExportImportServiceConfiguration
 
resetPortletScope(PortletDataContext, long) - Method in interface com.liferay.exportimport.controller.PortletImportController
 
ResourceImporterBundleProvider - Interface in com.liferay.exportimport.resources.importer.provider
 
restoreStagedModel(PortletDataContext, T) - Method in class com.liferay.exportimport.data.handler.base.BaseStagedModelDataHandler
 
restoreStagedModel(PortletDataContext, T) - Method in interface com.liferay.exportimport.staged.model.repository.StagedModelRepository
Restores the staged model from the portal instance's trash.
rootElement - Variable in class com.liferay.exportimport.test.util.lar.BasePortletDataHandlerTestCase
 
rootElement - Variable in class com.liferay.exportimport.test.util.lar.BaseStagedModelDataHandlerTestCase
 

S

saveStagedModel(T) - Method in interface com.liferay.exportimport.staged.model.repository.StagedModelRepository
 
SCHEMA_VERSION - Static variable in class com.liferay.exportimport.test.util.exportimport.data.handler.DummyFolderPortletDataHandler
 
SCHEMA_VERSION - Static variable in class com.liferay.exportimport.test.util.exportimport.data.handler.DummyFolderWithMissingDummyPortletDataHandler
 
SCHEMA_VERSION - Static variable in class com.liferay.exportimport.test.util.exportimport.data.handler.DummyFolderWithMissingLayoutPortletDataHandler
 
setAssetCategory(AssetCategory) - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.lar.BaseStagedModelDataHandlerTestCase.StagedModelAssets
 
setAssetEntry(AssetEntry) - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.lar.BaseStagedModelDataHandlerTestCase.StagedModelAssets
 
setAssetTag(AssetTag) - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.lar.BaseStagedModelDataHandlerTestCase.StagedModelAssets
 
setAssetVocabulary(AssetVocabulary) - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.lar.BaseStagedModelDataHandlerTestCase.StagedModelAssets
 
setAttributes(HttpServletRequest) - Method in class com.liferay.exportimport.changeset.taglib.servlet.taglib.ExportEntityTag
 
setAttributes(HttpServletRequest) - Method in class com.liferay.exportimport.changeset.taglib.servlet.taglib.ExportImportEntityManagementBarButtonTag
 
setAttributes(HttpServletRequest) - Method in class com.liferay.exportimport.changeset.taglib.servlet.taglib.ExportImportEntitySearchContainerMappingTag
 
setAttributes(HttpServletRequest) - Method in class com.liferay.exportimport.changeset.taglib.servlet.taglib.PublishChangesetTag
 
setAttributes(HttpServletRequest) - Method in class com.liferay.exportimport.changeset.taglib.servlet.taglib.PublishEntityMenuItemTag
 
setAttributes(HttpServletRequest) - Method in class com.liferay.exportimport.changeset.taglib.servlet.taglib.PublishModelMenuItemTag
 
setChangeset(Changeset) - Method in class com.liferay.exportimport.changeset.taglib.servlet.taglib.PublishChangesetTag
 
setChangesetManager(ChangesetManager) - Static method in class com.liferay.exportimport.changeset.ChangesetManagerUtil
 
setClassName(String) - Method in class com.liferay.exportimport.changeset.taglib.servlet.taglib.ExportEntityTag
 
setClassName(String) - Method in class com.liferay.exportimport.changeset.taglib.servlet.taglib.PublishEntityMenuItemTag
 
setClassNameId(long) - Method in class com.liferay.exportimport.changeset.taglib.servlet.taglib.ExportEntityTag
 
setClassNameId(long) - Method in class com.liferay.exportimport.changeset.taglib.servlet.taglib.PublishEntityMenuItemTag
 
setCmd(String) - Method in class com.liferay.exportimport.changeset.taglib.servlet.taglib.ExportImportEntityManagementBarButtonTag
 
setCompanyId(long) - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.model.Dummy
 
setCompanyId(long) - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.model.DummyFolder
 
setCompanyId(long) - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.model.DummyReference
 
setCreateDate(Date) - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.model.Dummy
 
setCreateDate(Date) - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.model.DummyFolder
 
setCreateDate(Date) - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.model.DummyReference
 
setDummyFolderStagedModelRepository(StagedModelRepository<DummyFolder>) - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.exportimport.data.handler.DummyFolderPortletDataHandler
 
setDummyFolderStagedModelRepository(StagedModelRepository<DummyFolder>) - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.exportimport.data.handler.DummyFolderStagedModelDataHandler
 
setDummyFolderStagedModelRepository(StagedModelRepository<DummyFolder>) - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.exportimport.data.handler.DummyFolderWithMissingDummyPortletDataHandler
 
setDummyFolderStagedModelRepository(StagedModelRepository<DummyFolder>) - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.exportimport.data.handler.DummyFolderWithMissingLayoutPortletDataHandler
 
setDummyReferences(List<DummyReference>) - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.model.Dummy
 
setDummyReferenceStagedModelRepository(StagedModelRepository<DummyReference>) - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.exportimport.data.handler.DummyReferenceStagedModelDataHandler
 
setDummyReferenceStagedModelRepository(StagedModelRepository<DummyReference>) - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.exportimport.data.handler.DummyStagedModelDataHandler
 
setDummyStagedModelRepository(StagedModelRepository<Dummy>) - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.exportimport.data.handler.DummyFolderStagedModelDataHandler
 
setDummyStagedModelRepository(StagedModelRepository<Dummy>) - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.exportimport.data.handler.DummyFolderWithMissingDummyPortletDataHandler
 
setDummyStagedModelRepository(StagedModelRepository<Dummy>) - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.exportimport.data.handler.DummyFolderWithMissingLayoutPortletDataHandler
 
setDummyStagedModelRepository(StagedModelRepository<Dummy>) - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.exportimport.data.handler.DummyStagedModelDataHandler
 
setFolderId(long) - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.model.Dummy
 
setGroupId(long) - Method in class com.liferay.exportimport.changeset.taglib.servlet.taglib.ExportEntityTag
 
setGroupId(long) - Method in class com.liferay.exportimport.changeset.taglib.servlet.taglib.PublishChangesetTag
 
setGroupId(long) - Method in class com.liferay.exportimport.changeset.taglib.servlet.taglib.PublishEntityMenuItemTag
 
setGroupId(long) - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.model.Dummy
 
setGroupId(long) - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.model.DummyFolder
 
setGroupId(long) - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.model.DummyReference
 
setId(long) - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.model.Dummy
 
setId(long) - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.model.DummyFolder
 
setId(long) - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.model.DummyReference
 
setLastPublishDate(Date) - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.model.Dummy
 
setLastPublishDate(Date) - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.model.DummyFolder
 
setLastPublishDate(Date) - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.model.DummyReference
 
setModifiedDate(Date) - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.model.Dummy
 
setModifiedDate(Date) - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.model.DummyFolder
 
setModifiedDate(Date) - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.model.DummyReference
 
setPageContext(PageContext) - Method in class com.liferay.exportimport.changeset.taglib.servlet.taglib.ExportEntityTag
 
setPageContext(PageContext) - Method in class com.liferay.exportimport.changeset.taglib.servlet.taglib.ExportImportEntityManagementBarButtonTag
 
setPageContext(PageContext) - Method in class com.liferay.exportimport.changeset.taglib.servlet.taglib.ExportImportEntitySearchContainerMappingTag
 
setPageContext(PageContext) - Method in class com.liferay.exportimport.changeset.taglib.servlet.taglib.ImportEntityTag
 
setPageContext(PageContext) - Method in class com.liferay.exportimport.changeset.taglib.servlet.taglib.PublishChangesetTag
 
setPageContext(PageContext) - Method in class com.liferay.exportimport.changeset.taglib.servlet.taglib.PublishEntityMenuItemTag
 
setPageContext(PageContext) - Method in class com.liferay.exportimport.changeset.taglib.servlet.taglib.PublishModelMenuItemTag
 
setPrimaryKey(long) - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.model.Dummy
 
setPrimaryKey(long) - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.model.DummyFolder
 
setPrimaryKey(long) - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.model.DummyReference
 
setPrimaryKeyObj(Serializable) - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.model.Dummy
 
setPrimaryKeyObj(Serializable) - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.model.DummyFolder
 
setPrimaryKeyObj(Serializable) - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.model.DummyReference
 
setSearchContainerMappingId(String) - Method in class com.liferay.exportimport.changeset.taglib.servlet.taglib.ExportImportEntityManagementBarButtonTag
 
setSearchContainerMappingId(String) - Method in class com.liferay.exportimport.changeset.taglib.servlet.taglib.ExportImportEntitySearchContainerMappingTag
 
setStagedModel(StagedModel) - Method in class com.liferay.exportimport.changeset.taglib.servlet.taglib.AddEntityTag
 
setStagedModel(StagedModel) - Method in class com.liferay.exportimport.changeset.taglib.servlet.taglib.PublishModelMenuItemTag
 
setStagedModels(Collection<StagedModel>) - Method in class com.liferay.exportimport.changeset.taglib.servlet.taglib.AddEntitiesTag
 
setUp() - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.lar.BaseExportImportTestCase
 
setUp() - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.lar.BasePortletDataHandlerTestCase
 
setUp() - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.lar.BaseStagedModelDataHandlerTestCase
 
setUserId(long) - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.model.Dummy
 
setUserId(long) - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.model.DummyFolder
 
setUserId(long) - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.model.DummyReference
 
setUserName(String) - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.model.Dummy
 
setUserName(String) - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.model.DummyFolder
 
setUserName(String) - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.model.DummyReference
 
setUserUuid(String) - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.model.Dummy
 
setUserUuid(String) - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.model.DummyFolder
 
setUserUuid(String) - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.model.DummyReference
 
setUuid(String) - Method in class com.liferay.exportimport.changeset.taglib.servlet.taglib.ExportEntityTag
 
setUuid(String) - Method in class com.liferay.exportimport.changeset.taglib.servlet.taglib.PublishEntityMenuItemTag
 
setUuid(String) - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.model.Dummy
 
setUuid(String) - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.model.DummyFolder
 
setUuid(String) - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.model.DummyReference
 
setVar(String) - Method in class com.liferay.exportimport.changeset.taglib.servlet.taglib.CreateTag
 
StagedModelAssets(AssetCategory, AssetEntry, AssetTag, AssetVocabulary) - Constructor for class com.liferay.exportimport.test.util.lar.BaseStagedModelDataHandlerTestCase.StagedModelAssets
 
StagedModelRepository<T extends com.liferay.portal.kernel.model.StagedModel> - Interface in com.liferay.exportimport.staged.model.repository
Provides an interface for CRUD operations for a given staged model.
StagedModelRepositoryHelper - Interface in com.liferay.exportimport.staged.model.repository
 
StagedModelRepositoryRegistryUtil - Class in com.liferay.exportimport.staged.model.repository
 
stagingGroup - Variable in class com.liferay.exportimport.test.util.lar.BasePortletDataHandlerTestCase
 
stagingGroup - Variable in class com.liferay.exportimport.test.util.lar.BaseStagedModelDataHandlerTestCase
 
stream() - Method in class com.liferay.exportimport.changeset.Changeset
 
supportLastPublishDateUpdate() - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.lar.BaseStagedModelDataHandlerTestCase
 

T

tearDown() - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.lar.BaseExportImportTestCase
 
tearDown() - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.lar.BaseStagedModelDataHandlerTestCase
 
testAddDefaultData() - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.lar.BasePortletDataHandlerTestCase
 
testCleanAssetCategoriesAndTags() - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.lar.BaseStagedModelDataHandlerTestCase
 
testCleanStagedModelDataHandler() - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.lar.BaseStagedModelDataHandlerTestCase
 
testDataLevel() - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.lar.BasePortletDataHandlerTestCase
 
testDeleteData() - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.lar.BasePortletDataHandlerTestCase
 
testExportImportAssetLinks() - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.lar.BasePortletExportImportTestCase
 
testExportImportAvailableLocales(Collection<Locale>, Collection<Locale>, boolean) - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.lar.BasePortletExportImportTestCase
 
testExportImportData() - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.lar.BasePortletDataHandlerTestCase
 
testExportImportDeletions() - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.lar.BasePortletExportImportTestCase
 
testExportImportDisplayStyle(long, String) - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.lar.BasePortletExportImportTestCase
 
testExportImportDisplayStyleFromCurrentGroup() - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.lar.BasePortletExportImportTestCase
 
testExportImportDisplayStyleFromDifferentGroup() - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.lar.BasePortletExportImportTestCase
 
testExportImportDisplayStyleFromGlobalScope() - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.lar.BasePortletExportImportTestCase
 
testExportImportDisplayStyleFromLayoutScope() - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.lar.BasePortletExportImportTestCase
 
testExportImportInvalidAvailableLocales() - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.lar.BasePortletExportImportTestCase
 
testExportImportValidAvailableLocales() - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.lar.BasePortletExportImportTestCase
 
testExportImportWithDefaultData() - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.lar.BaseStagedModelDataHandlerTestCase
 
testExportWorkflowedStagedModels() - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.lar.BaseWorkflowedStagedModelDataHandlerTestCase
 
testGetDataPortletPreferences() - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.lar.BasePortletDataHandlerTestCase
 
testGetExportConfigurationControls() - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.lar.BasePortletDataHandlerTestCase
 
testGetExportControls() - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.lar.BasePortletDataHandlerTestCase
 
testGetExportMetadataControls() - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.lar.BasePortletDataHandlerTestCase
 
testGetExportModelCount() - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.lar.BasePortletDataHandlerTestCase
 
testGetImportConfigurationControls() - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.lar.BasePortletDataHandlerTestCase
 
testGetImportControls() - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.lar.BasePortletDataHandlerTestCase
 
testGetImportMetadataControls() - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.lar.BasePortletDataHandlerTestCase
 
testGetStagingControls() - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.lar.BasePortletDataHandlerTestCase
 
testIsDataPortalLevel() - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.lar.BasePortletDataHandlerTestCase
 
testIsDataPortletInstanceLevel() - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.lar.BasePortletDataHandlerTestCase
 
testIsDataSiteLevel() - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.lar.BasePortletDataHandlerTestCase
 
testIsDisplayPortlet() - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.lar.BasePortletDataHandlerTestCase
 
testLastPublishDate() - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.lar.BaseStagedModelDataHandlerTestCase
 
testPrepareManifestSummary() - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.lar.BasePortletDataHandlerTestCase
 
TestReaderWriter - Class in com.liferay.exportimport.test.util
 
TestReaderWriter() - Constructor for class com.liferay.exportimport.test.util.TestReaderWriter
 
testStagedModelDataHandler() - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.lar.BaseStagedModelDataHandlerTestCase
 
testUpdateLastPublishDate() - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.lar.BasePortletExportImportTestCase
 
TestUserIdStrategy() - Constructor for class com.liferay.exportimport.test.util.lar.BaseStagedModelDataHandlerTestCase.TestUserIdStrategy
 
TestUserIdStrategy(User) - Constructor for class com.liferay.exportimport.test.util.lar.BaseStagedModelDataHandlerTestCase.TestUserIdStrategy
 
TestUserIdStrategy - Class in com.liferay.exportimport.test.util
 
TestUserIdStrategy() - Constructor for class com.liferay.exportimport.test.util.TestUserIdStrategy
 
testValidateSchemaVersion() - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.lar.BasePortletDataHandlerTestCase
 
testVersioning() - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.lar.BaseStagedModelDataHandlerTestCase
 
testVersioning1() - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.lar.BasePortletExportImportTestCase
 
testVersioning2() - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.lar.BasePortletExportImportTestCase
 
testVersioning2() - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.lar.BaseStagedModelDataHandlerTestCase
 
testVersioningDeleteFirst() - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.lar.BasePortletExportImportTestCase
 
testVersioningDeleteLatest() - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.lar.BasePortletExportImportTestCase
 
testVersioningExportImportTwice() - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.lar.BasePortletExportImportTestCase
 
testVersioningExportImportTwice() - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.lar.BaseStagedModelDataHandlerTestCase
 
ThemeExporter - Interface in com.liferay.exportimport.lar
 
ThemeImporter - Interface in com.liferay.exportimport.lar
 
translate(JSONObject, String, PortletPreferences) - Method in interface com.liferay.exportimport.resources.importer.portlet.preferences.PortletPreferencesTranslator
 
TYPE_GROUP_NOT_STAGED - Static variable in exception com.liferay.exportimport.changeset.exception.ExportImportEntityException
 
TYPE_INVALID_COMMAND - Static variable in exception com.liferay.exportimport.changeset.exception.ExportImportEntityException
 
TYPE_NO_DATA_FOUND - Static variable in exception com.liferay.exportimport.changeset.exception.ExportImportEntityException
 
TYPE_PORTLET_NOT_STAGED - Static variable in exception com.liferay.exportimport.changeset.exception.ExportImportEntityException
 

U

umount() - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.TestReaderWriter
 
updateAssetEntry(StagedModel, Group) - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.lar.BaseStagedModelDataHandlerTestCase
 
updateExportPortletPreferencesClassPKs(PortletDataContext, Portlet, PortletPreferences, String, String) - Method in class com.liferay.exportimport.portlet.preferences.processor.base.BaseExportImportPortletPreferencesProcessor
 
updateExportPortletPreferencesClassPKs(PortletDataContext, Portlet, PortletPreferences, String, String, Function<String, String>) - Method in interface com.liferay.exportimport.portlet.preferences.processor.ExportImportPortletPreferencesProcessorHelper
 
updateImportPortletPreferencesClassPKs(PortletDataContext, PortletPreferences, String, Class<?>, long) - Method in class com.liferay.exportimport.portlet.preferences.processor.base.BaseExportImportPortletPreferencesProcessor
 
updateImportPortletPreferencesClassPKs(PortletDataContext, PortletPreferences, String, long, Function<String, Long>) - Method in interface com.liferay.exportimport.portlet.preferences.processor.ExportImportPortletPreferencesProcessorHelper
 
updateStagedModel(PortletDataContext, T) - Method in interface com.liferay.exportimport.staged.model.repository.StagedModelRepository
Returns the updated staged model.
userIdStrategy - Variable in class com.liferay.exportimport.test.util.lar.BaseStagedModelDataHandlerTestCase
 

V

validateAssets(StagedModel, BaseStagedModelDataHandlerTestCase.StagedModelAssets, Group) - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.lar.BaseStagedModelDataHandlerTestCase
 
validateComments(StagedModel, StagedModel, Group) - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.lar.BaseStagedModelDataHandlerTestCase
 
validateContentReferences(long, T) - Method in interface com.liferay.exportimport.content.processor.ExportImportContentProcessor
 
validateDefaultData(PortletPreferences) - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.lar.BasePortletDataHandlerTestCase
 
validateExport(PortletDataContext, StagedModel, Map<String, List<StagedModel>>) - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.lar.BaseStagedModelDataHandlerTestCase
 
validateFileEntryReferences() - Method in interface com.liferay.exportimport.configuration.ExportImportServiceConfiguration
 
validateImport(Map<String, List<StagedModel>>, Group) - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.lar.BaseStagedModelDataHandlerTestCase
 
validateImport(StagedModel, BaseStagedModelDataHandlerTestCase.StagedModelAssets, Map<String, List<StagedModel>>, Group) - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.lar.BaseStagedModelDataHandlerTestCase
 
validateImportedLinks(StagedModel, StagedModel) - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.lar.BasePortletExportImportTestCase
 
validateImportedStagedModel(StagedModel, StagedModel) - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.lar.BaseExportImportTestCase
 
validateImportedStagedModel(StagedModel, StagedModel) - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.lar.BaseStagedModelDataHandlerTestCase
 
validateJournalFeedReferences() - Method in interface com.liferay.exportimport.configuration.ExportImportServiceConfiguration
 
validateLayoutReferences() - Method in interface com.liferay.exportimport.configuration.ExportImportServiceConfiguration
 
validateMissingReferences() - Method in interface com.liferay.exportimport.configuration.ExportImportServiceConfiguration
 
validateRatings(StagedModel, StagedModel) - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.lar.BaseStagedModelDataHandlerTestCase
 
validateSchemaVersion(String, String) - Method in interface com.liferay.exportimport.portlet.data.handler.helper.PortletDataHandlerHelper
 
validateSchemaVersion(String) - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.exportimport.data.handler.DummyFolderPortletDataHandler
 
validateSchemaVersion(String) - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.exportimport.data.handler.DummyFolderWithMissingDummyPortletDataHandler
 
validateSchemaVersion(String) - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.exportimport.data.handler.DummyFolderWithMissingLayoutPortletDataHandler
 
validateVersions() - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.lar.BasePortletExportImportTestCase
 
validateWorkflowedExport(PortletDataContext, StagedModel) - Method in class com.liferay.exportimport.test.util.lar.BaseWorkflowedStagedModelDataHandlerTestCase
 

Z

zipReader - Variable in class com.liferay.exportimport.test.util.lar.BaseStagedModelDataHandlerTestCase
 
zipWriter - Variable in class com.liferay.exportimport.test.util.lar.BasePortletDataHandlerTestCase
 
zipWriter - Variable in class com.liferay.exportimport.test.util.lar.BaseStagedModelDataHandlerTestCase
 
A B C D E F G H I L M N O P R S T U V Z 
Skip navigation links