Liferay 6.2-ce-ga5

Uses of Class
com.liferay.portlet.social.model.SocialActivitySettingSoap

Packages that use SocialActivitySettingSoap
com.liferay.portlet.social.model   
 

Uses of SocialActivitySettingSoap in com.liferay.portlet.social.model
 

Methods in com.liferay.portlet.social.model that return SocialActivitySettingSoap
static SocialActivitySettingSoap SocialActivitySettingSoap.toSoapModel(SocialActivitySetting model)
           
static SocialActivitySettingSoap[] SocialActivitySettingSoap.toSoapModels(List<SocialActivitySetting> models)
           
static SocialActivitySettingSoap[] SocialActivitySettingSoap.toSoapModels(SocialActivitySetting[] models)
           
static SocialActivitySettingSoap[][] SocialActivitySettingSoap.toSoapModels(SocialActivitySetting[][] models)
           
 


Liferay 6.2-ce-ga5