Skip navigation links
Liferay 7.3.10-ep4 portal-test
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W 

A

AbstractTestRule<C,M> - Class in com.liferay.portal.kernel.test.rule
 
AbstractTestRule() - Constructor for class com.liferay.portal.kernel.test.rule.AbstractTestRule
 
accept(String) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.randomizerbumpers.NumericStringRandomizerBumper
 
accept(T) - Method in interface com.liferay.portal.kernel.test.randomizerbumpers.RandomizerBumper
 
accept(String) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.randomizerbumpers.UniqueStringRandomizerBumper
 
accept(String) - Method in class com.liferay.portal.test.randomizerbumpers.BBCodeRandomizerBumper
 
addAddress(Organization) - Static method in class com.liferay.portal.kernel.test.util.OrganizationTestUtil
 
addColumn(ExpandoTable, String, int) - Static method in class com.liferay.portlet.expando.util.test.ExpandoTestUtil
 
addColumn(ExpandoTable, String, int, Map<Locale, String>) - Static method in class com.liferay.portlet.expando.util.test.ExpandoTestUtil
 
addCompany() - Static method in class com.liferay.portal.kernel.test.util.CompanyTestUtil
 
addCompany(String) - Static method in class com.liferay.portal.kernel.test.util.CompanyTestUtil
 
addCompanyAdminUser(Company) - Static method in class com.liferay.portal.kernel.test.util.UserTestUtil
 
addCookie(Cookie) - Method in class com.liferay.portal.kernel.servlet.StubHttpServletResponse
 
addDateHeader(String, long) - Method in class com.liferay.portal.kernel.servlet.StubHttpServletResponse
 
addDateHeader(String, long) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayPortletActionResponse
 
addDateHeader(String, long) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayPortletRenderResponse
 
addDateHeader(String, long) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayResourceResponse
 
addEmailAddress(Organization) - Static method in class com.liferay.portal.kernel.test.util.OrganizationTestUtil
 
addField(Map<Class<?>, DeleteAfterTestRunMethodTestRule.FieldBag>, Class<?>, Field) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.rule.DeleteAfterTestRunMethodTestRule
 
addField(Field) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.rule.DeleteAfterTestRunMethodTestRule.FieldBag
 
addGroup() - Static method in class com.liferay.portal.kernel.test.util.GroupTestUtil
 
addGroup(long) - Static method in class com.liferay.portal.kernel.test.util.GroupTestUtil
 
addGroup(long, Layout) - Static method in class com.liferay.portal.kernel.test.util.GroupTestUtil
 
addGroup(long, long, Layout) - Static method in class com.liferay.portal.kernel.test.util.GroupTestUtil
 
addGroup(long, long, long) - Static method in class com.liferay.portal.kernel.test.util.GroupTestUtil
 
addGroup(long, ServiceContext) - Static method in class com.liferay.portal.kernel.test.util.GroupTestUtil
 
addGroup(long, String, ServiceContext) - Static method in class com.liferay.portal.kernel.test.util.GroupTestUtil
 
addGroupAdminUser(Group) - Static method in class com.liferay.portal.kernel.test.util.UserTestUtil
 
addGroupOwnerUser(Group) - Static method in class com.liferay.portal.kernel.test.util.UserTestUtil
 
addGroupRole(long) - Static method in class com.liferay.portal.kernel.test.util.RoleTestUtil
 
addGroupUser(Group, String) - Static method in class com.liferay.portal.kernel.test.util.UserTestUtil
 
addHeader(String, String) - Method in class com.liferay.portal.kernel.servlet.StubHttpServletResponse
 
addHeader(String, String) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayPortletActionResponse
 
addHeader(String, String) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayPortletRenderResponse
 
addHeader(String, String) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayResourceResponse
 
addIntHeader(String, int) - Method in class com.liferay.portal.kernel.servlet.StubHttpServletResponse
 
addIntHeader(String, int) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayPortletActionResponse
 
addIntHeader(String, int) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayPortletRenderResponse
 
addIntHeader(String, int) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayResourceResponse
 
addOmniAdminUser() - Static method in class com.liferay.portal.kernel.test.util.UserTestUtil
 
addOrganization() - Static method in class com.liferay.portal.kernel.test.util.OrganizationTestUtil
 
addOrganization(boolean) - Static method in class com.liferay.portal.kernel.test.util.OrganizationTestUtil
 
addOrganization(long, String, boolean) - Static method in class com.liferay.portal.kernel.test.util.OrganizationTestUtil
 
addOrganization(String) - Static method in class com.liferay.portal.kernel.test.util.OrganizationTestUtil
 
addOrganizationAdminUser(Organization) - Static method in class com.liferay.portal.kernel.test.util.UserTestUtil
 
addOrganizationOwnerUser(Organization) - Static method in class com.liferay.portal.kernel.test.util.UserTestUtil
 
addOrganizationRole(long) - Static method in class com.liferay.portal.kernel.test.util.RoleTestUtil
 
addOrganizationUser(Organization, String) - Static method in class com.liferay.portal.kernel.test.util.UserTestUtil
 
addOrgLabor(Organization) - Static method in class com.liferay.portal.kernel.test.util.OrganizationTestUtil
 
addParameter(String, String) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayPortletActionRequest
 
addParameter(String, String[]) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayPortletActionRequest
 
addParameter(String, String) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayPortletRenderRequest
 
addParameter(String, String[]) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayPortletRenderRequest
 
addParameter(String, String) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayResourceRequest
 
addParameter(String, String[]) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayResourceRequest
 
addParameterIncludedInPath(String) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayPortletURL
 
addPasswordPolicy(ServiceContext) - Static method in class com.liferay.portlet.passwordpoliciesadmin.util.test.PasswordPolicyTestUtil
 
addPasswordPolicy(ServiceContext, boolean) - Static method in class com.liferay.portlet.passwordpoliciesadmin.util.test.PasswordPolicyTestUtil
 
addPasswordPolicyRel(Organization, ServiceContext) - Static method in class com.liferay.portal.kernel.test.util.OrganizationTestUtil
 
addPhone(Organization) - Static method in class com.liferay.portal.kernel.test.util.OrganizationTestUtil
 
addProperty(Cookie) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayPortletActionResponse
 
addProperty(String, Element) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayPortletActionResponse
 
addProperty(String, String) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayPortletActionResponse
 
addProperty(Cookie) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayPortletRenderResponse
 
addProperty(String, Element) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayPortletRenderResponse
 
addProperty(String, String) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayPortletRenderResponse
 
addProperty(String, String) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayPortletURL
 
addProperty(Cookie) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayResourceResponse
 
addProperty(String, Element) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayResourceResponse
 
addProperty(String, String) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayResourceResponse
 
addRegularRole(long) - Static method in class com.liferay.portal.kernel.test.util.RoleTestUtil
 
addResourcePermission(long, String, long) - Static method in class com.liferay.portal.kernel.test.util.ResourcePermissionTestUtil
 
addResourcePermission(long, String, String, int) - Static method in class com.liferay.portal.kernel.test.util.ResourcePermissionTestUtil
 
addResourcePermission(long, String, String, long, int) - Static method in class com.liferay.portal.kernel.test.util.ResourcePermissionTestUtil
 
addResourcePermission(Role, String, int, String, String) - Static method in class com.liferay.portal.kernel.test.util.RoleTestUtil
 
addResourcePermission(String, String, int, String, String) - Static method in class com.liferay.portal.kernel.test.util.RoleTestUtil
 
addResponseWaitingDatagram(BaseIntraband, Datagram) - Static method in class com.liferay.portal.kernel.nio.intraband.BaseIntrabandHelper
Deprecated.
 
addResponseWaitingDatagram(BaseIntraband, Datagram) - Static method in class com.liferay.portal.kernel.nio.intraband.BaseIntrabandUtil
 
addRole(int) - Static method in class com.liferay.portal.kernel.test.util.RoleTestUtil
 
addRole(String, int) - Static method in class com.liferay.portal.kernel.test.util.RoleTestUtil
 
addRole(String, int, String, int, String, String) - Static method in class com.liferay.portal.kernel.test.util.RoleTestUtil
 
addSite(Organization) - Static method in class com.liferay.portal.kernel.test.util.OrganizationTestUtil
 
addStructure(long, String) - Static method in class com.liferay.portlet.dynamicdatamapping.util.test.DDMStructureTestUtil
 
addStructure(long, String, String, DDMForm, Locale, ServiceContext) - Static method in class com.liferay.portlet.dynamicdatamapping.util.test.DDMStructureTestUtil
 
addStructure(String) - Static method in class com.liferay.portlet.dynamicdatamapping.util.test.DDMStructureTestUtil
 
addTable(long, String) - Static method in class com.liferay.portlet.expando.util.test.ExpandoTestUtil
 
addTeam() - Static method in class com.liferay.portal.kernel.test.util.TeamTestUtil
Deprecated.
 
addTemplate(long, long, long, long) - Static method in class com.liferay.portlet.dynamicdatamapping.util.test.DDMTemplateTestUtil
 
addTemplate(long, long, long, long, String, String, Locale) - Static method in class com.liferay.portlet.dynamicdatamapping.util.test.DDMTemplateTestUtil
 
addUser() - Static method in class com.liferay.portal.kernel.test.util.UserTestUtil
 
addUser(boolean) - Static method in class com.liferay.portal.kernel.test.util.UserTestUtil
 
addUser(Company) - Static method in class com.liferay.portal.kernel.test.util.UserTestUtil
 
addUser(long...) - Static method in class com.liferay.portal.kernel.test.util.UserTestUtil
 
addUser(long, Locale) - Static method in class com.liferay.portal.kernel.test.util.UserTestUtil
 
addUser(long, long, String, Locale, String, String, long[], ServiceContext) - Static method in class com.liferay.portal.kernel.test.util.UserTestUtil
 
addUser(long, long, String, String, String, Locale, String, String, long[], ServiceContext) - Static method in class com.liferay.portal.kernel.test.util.UserTestUtil
 
addUser(String, Locale, String, String, long[]) - Static method in class com.liferay.portal.kernel.test.util.UserTestUtil
 
addUser(String, long...) - Static method in class com.liferay.portal.kernel.test.util.UserTestUtil
 
addUserGroup() - Static method in class com.liferay.portal.kernel.test.util.UserGroupTestUtil
 
addUserGroup(long) - Static method in class com.liferay.portal.kernel.test.util.UserGroupTestUtil
 
addUserGroupRole(long, long, String) - Static method in class com.liferay.portal.kernel.test.util.UserTestUtil
 
addValue(ExpandoTable, ExpandoColumn, long, Object) - Static method in class com.liferay.portlet.expando.util.test.ExpandoTestUtil
 
addValue(ExpandoTable, ExpandoColumn, Map<Locale, String>, Locale) - Static method in class com.liferay.portlet.expando.util.test.ExpandoTestUtil
 
addValue(ExpandoTable, ExpandoColumn, Object) - Static method in class com.liferay.portlet.expando.util.test.ExpandoTestUtil
 
addValue(long, long, Object) - Static method in class com.liferay.portlet.expando.util.test.ExpandoTestUtil
 
addWebsite(Organization) - Static method in class com.liferay.portal.kernel.test.util.OrganizationTestUtil
 
AdviseWith - Annotation Type in com.liferay.portal.test.rule
 
afterClass(Description, C) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.rule.AbstractTestRule
 
afterClass(Description, String) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.rule.CodeCoverageAssertor
 
afterClass(Description, Long) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.rule.CompanyProviderClassTestRule
 
afterClass(Description, DataGuardTestRule.DataBag) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.rule.DataGuardTestRule
 
afterClass(Description, Void) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.rule.MethodTestRule
 
afterClass(Description, SynchronousDestinationTestRule.SyncHandler) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.rule.SynchronousDestinationTestRule
 
afterClass(Description, Void) - Method in class com.liferay.portal.test.rule.ClearThreadLocalClassTestRule
 
afterClass(Description, Set<CountDownLatch>) - Method in class com.liferay.portal.test.rule.DestinationAwaitClassTestRule
 
afterClass(Description, InjectTestBag) - Method in class com.liferay.portal.test.rule.InjectTestRule
 
afterClass(Description, Collection<ServiceReference<ConnectionPoolMetrics>>) - Method in class com.liferay.portal.test.rule.JDBCConnectionLeakDetectionClassTestRule
 
afterClass(Description, List<CaptureAppender>) - Method in class com.liferay.portal.test.rule.LogAssertionTestRule
 
afterClass(Description, Object) - Method in class com.liferay.portal.test.rule.PersistenceTestRule
 
afterClass(Description, Void) - Method in class com.liferay.portal.test.rule.SybaseDumpTransactionLogTestRule
 
afterClass(Description, SynchronousDestinationTestRule.SyncHandler) - Method in class com.liferay.portal.test.rule.SynchronousMailTestRule
 
afterClass(Description, Void) - Method in class com.liferay.portal.test.rule.UniqueStringRandomizerBumperClassTestRule
 
afterMethod(Description, M, Object) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.rule.AbstractTestRule
 
afterMethod(Description, Void, Object) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.rule.ClassTestRule
 
afterMethod(Description, DataGuardTestRule.DataBag, Object) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.rule.DataGuardTestRule
 
afterMethod(Description, Void, Object) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.rule.DeleteAfterTestRunMethodTestRule
 
afterMethod(Description, SynchronousDestinationTestRule.SyncHandler, Object) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.rule.SynchronousDestinationTestRule
 
afterMethod(Description, InjectTestBag, Object) - Method in class com.liferay.portal.test.rule.InjectTestRule
 
afterMethod(Description, List<CaptureAppender>, Object) - Method in class com.liferay.portal.test.rule.LogAssertionTestRule
 
afterMethod(Description, Void, Object) - Method in class com.liferay.portal.test.rule.PermissionCheckerMethodTestRule
 
afterMethod(Description, Object, Object) - Method in class com.liferay.portal.test.rule.PersistenceTestRule
 
afterMethod(Description, Void, Object) - Method in class com.liferay.portal.test.rule.SybaseDumpTransactionLogTestRule
 
afterMethod(Description, SynchronousDestinationTestRule.SyncHandler, Object) - Method in class com.liferay.portal.test.rule.SynchronousMailTestRule
 
AggregateTestRule - Class in com.liferay.portal.kernel.test.rule
 
AggregateTestRule(boolean, TestRule...) - Constructor for class com.liferay.portal.kernel.test.rule.AggregateTestRule
 
AggregateTestRule(TestRule...) - Constructor for class com.liferay.portal.kernel.test.rule.AggregateTestRule
 
append(Appendable) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayPortletURL
 
append(Appendable, boolean) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayPortletURL
 
append(LoggingEvent) - Method in class com.liferay.portal.test.log.CaptureAppender
 
append(LoggingEvent) - Method in class com.liferay.portal.test.rule.LogAssertionAppender
 
appendAssertClasses(List<Class<?>>) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.rule.CodeCoverageAssertor
 
apply(Statement, Description) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.rule.AbstractTestRule
 
apply(Statement, Description) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.rule.AggregateTestRule
 
apply(Statement, Description) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.rule.AssumeTestRule
 
apply(Statement, Description) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.rule.CodeCoverageAssertor
 
apply(Statement, Description) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.rule.HeapDumpTestRule
 
apply(Statement, Description) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.rule.NewEnvTestRule
 
apply(Statement, Description) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.rule.TimeoutTestRule
 
apply(Statement, Description) - Method in class com.liferay.portal.test.rule.TransactionalTestRule
 
ArquillianUtil - Class in com.liferay.portal.kernel.test.rule
Deprecated.
As of Mueller (7.2.x), with no direct replacement
ArquillianUtil() - Constructor for class com.liferay.portal.kernel.test.rule.ArquillianUtil
Deprecated.
 
AspectJNewEnvTestRule - Class in com.liferay.portal.test.rule
 
ASSERT_LOGS - Static variable in class com.liferay.portal.kernel.test.util.TestPropsValues
 
assertColumns(String, String...) - Static method in class com.liferay.portal.kernel.test.util.DBAssertionUtil
 
assertConnectted(ScatteringByteChannel, GatheringByteChannel) - Static method in class com.liferay.portal.kernel.nio.intraband.welder.test.WelderTestUtil
 
assertEquals(Blob, Blob) - Static method in class com.liferay.portal.kernel.test.AssertUtils
 
assertEquals(double, double) - Static method in class com.liferay.portal.kernel.test.AssertUtils
 
assertEquals(double[], double[]) - Static method in class com.liferay.portal.kernel.test.AssertUtils
 
assertEquals(List<?>, List<?>) - Static method in class com.liferay.portal.kernel.test.AssertUtils
 
assertEquals(Map<String, ?>, Map<String, ?>) - Static method in class com.liferay.portal.kernel.test.AssertUtils
 
assertEquals(Date, Date) - Static method in class com.liferay.portal.kernel.test.util.DateTestUtil
 
assertEqualsIgnoreCase(String, String) - Static method in class com.liferay.portal.kernel.test.AssertUtils
 
assertEqualsSorted(String[], String[]) - Static method in class com.liferay.portal.kernel.test.AssertUtils
 
assertLessThan(double, double) - Static method in class com.liferay.portal.kernel.test.AssertUtils
 
assertMessageStartWith(LogRecord, String) - Static method in class com.liferay.portal.kernel.nio.intraband.IntrabandTestUtil
 
assertNotEquals(Date, Date) - Static method in class com.liferay.portal.kernel.test.util.DateTestUtil
 
assertTransactionConfig() - Static method in class com.liferay.portal.kernel.test.rule.BaseTransactionalTestRuleTest
 
AssertUtils - Class in com.liferay.portal.kernel.test
 
AssertUtils() - Constructor for class com.liferay.portal.kernel.test.AssertUtils
 
AssetEntryQueryTestUtil - Class in com.liferay.portlet.asset.service.persistence.test
 
AssetEntryQueryTestUtil() - Constructor for class com.liferay.portlet.asset.service.persistence.test.AssetEntryQueryTestUtil
 
assumeIssueIsFixed(String) - Static method in class com.liferay.portal.kernel.test.FixedIssuesUtils
Deprecated.
 
assumeIssueIsNotFixed(String) - Static method in class com.liferay.portal.kernel.test.FixedIssuesUtils
Deprecated.
 
AssumeTestRule - Class in com.liferay.portal.kernel.test.rule
 
AssumeTestRule(String) - Constructor for class com.liferay.portal.kernel.test.rule.AssumeTestRule
 
attachProcess(String) - Static method in class com.liferay.portal.kernel.test.rule.NewEnvTestRule
 
AutoBalanceTestCase - Class in com.liferay.portal.kernel.test.ci
 
AutoBalanceTestCase() - Constructor for class com.liferay.portal.kernel.test.ci.AutoBalanceTestCase
 

B

BaseDBTestCase - Class in com.liferay.portal.kernel.dao.db.test
 
BaseDBTestCase() - Constructor for class com.liferay.portal.kernel.dao.db.test.BaseDBTestCase
 
BaseIntrabandHelper - Class in com.liferay.portal.kernel.nio.intraband
Deprecated.
As of Athanasius (7.3.x), replaced by BaseIntrabandUtil
BaseIntrabandHelper() - Constructor for class com.liferay.portal.kernel.nio.intraband.BaseIntrabandHelper
Deprecated.
 
BaseIntrabandUtil - Class in com.liferay.portal.kernel.nio.intraband
 
BaseIntrabandUtil() - Constructor for class com.liferay.portal.kernel.nio.intraband.BaseIntrabandUtil
 
BaseTransactionalTestRuleTest - Class in com.liferay.portal.kernel.test.rule
 
BaseTransactionalTestRuleTest() - Constructor for class com.liferay.portal.kernel.test.rule.BaseTransactionalTestRuleTest
 
BBCodeRandomizerBumper - Class in com.liferay.portal.test.randomizerbumpers
 
BBCodeRandomizerBumper() - Constructor for class com.liferay.portal.test.randomizerbumpers.BBCodeRandomizerBumper
 
beforeClass(Description) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.rule.AbstractTestRule
 
beforeClass(Description) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.rule.CodeCoverageAssertor
 
beforeClass(Description) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.rule.CompanyProviderClassTestRule
 
beforeClass(Description) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.rule.DataGuardTestRule
 
beforeClass(Description) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.rule.MethodTestRule
 
beforeClass(Description) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.rule.SynchronousDestinationTestRule
 
beforeClass(Description) - Method in class com.liferay.portal.test.rule.ClearThreadLocalClassTestRule
 
beforeClass(Description) - Method in class com.liferay.portal.test.rule.DestinationAwaitClassTestRule
 
beforeClass(Description) - Method in class com.liferay.portal.test.rule.InjectTestRule
 
beforeClass(Description) - Method in class com.liferay.portal.test.rule.JDBCConnectionLeakDetectionClassTestRule
 
beforeClass(Description) - Method in class com.liferay.portal.test.rule.LogAssertionTestRule
 
beforeClass(Description) - Method in class com.liferay.portal.test.rule.PersistenceTestRule
 
beforeClass(Description) - Method in class com.liferay.portal.test.rule.SybaseDumpTransactionLogTestRule
 
beforeClass(Description) - Method in class com.liferay.portal.test.rule.SynchronousMailTestRule
 
beforeClass(Description) - Method in class com.liferay.portal.test.rule.UniqueStringRandomizerBumperClassTestRule
 
beforeMethod(Description, Object) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.rule.AbstractTestRule
 
beforeMethod(Description, Object) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.rule.ClassTestRule
 
beforeMethod(Description, Object) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.rule.DataGuardTestRule
 
beforeMethod(Description, Object) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.rule.DeleteAfterTestRunMethodTestRule
 
beforeMethod(Description, Object) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.rule.SynchronousDestinationTestRule
 
beforeMethod(Description, Object) - Method in class com.liferay.portal.test.rule.InjectTestRule
 
beforeMethod(Description, Object) - Method in class com.liferay.portal.test.rule.LogAssertionTestRule
 
beforeMethod(Description, Object) - Method in class com.liferay.portal.test.rule.PermissionCheckerMethodTestRule
 
beforeMethod(Description, Object) - Method in class com.liferay.portal.test.rule.PersistenceTestRule
 
beforeMethod(Description, Object) - Method in class com.liferay.portal.test.rule.SybaseDumpTransactionLogTestRule
 
bridge(String, Object) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.junit.BridgeJUnitTestRunner.BridgeRunListener
 
BridgeJUnitTestRunner - Class in com.liferay.portal.kernel.test.junit
 
BridgeJUnitTestRunner(Class<?>) - Constructor for class com.liferay.portal.kernel.test.junit.BridgeJUnitTestRunner
 
BridgeJUnitTestRunner.BridgeRunListener - Class in com.liferay.portal.kernel.test.junit
 
BridgeRunListener(Class<?>) - Constructor for class com.liferay.portal.kernel.test.junit.BridgeJUnitTestRunner.BridgeRunListener
 
buildSQL(String) - Method in class com.liferay.portal.kernel.dao.db.test.BaseDBTestCase
 

C

cancelRegistration() - Method in class com.liferay.portal.kernel.nio.intraband.test.MockRegistrationReference
 
CaptureAppender - Class in com.liferay.portal.test.log
 
CaptureAppender(Logger) - Constructor for class com.liferay.portal.test.log.CaptureAppender
 
CaptureHandler - Class in com.liferay.portal.kernel.test
 
CaptureHandler(Logger, Level) - Constructor for class com.liferay.portal.kernel.test.CaptureHandler
 
caughtFailure(Error) - Static method in class com.liferay.portal.test.rule.LogAssertionTestRule
 
checkAccess(Path, AccessMode...) - Method in class com.liferay.portal.kernel.nio.FileSystemProviderWrapper
 
checkPermission(Permission) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.SwappableSecurityManager
 
CI_TEST_TIMEOUT_TIME - Static variable in class com.liferay.portal.kernel.test.util.TestPropsValues
 
CLASS_PATH - Static variable in class com.liferay.portal.kernel.test.rule.NewEnvTestRule
 
ClassTestRule<C> - Class in com.liferay.portal.kernel.test.rule
 
ClassTestRule() - Constructor for class com.liferay.portal.kernel.test.rule.ClassTestRule
 
cleanUp() - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayPortletActionRequest
 
cleanUp() - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayPortletRenderRequest
 
cleanUp() - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayResourceRequest
 
clearMessages() - Static method in class com.liferay.portal.test.mail.MailServiceTestUtil
 
clearRenderParameters() - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayPortletActionRequest
 
clearRenderParameters() - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayPortletRenderRequest
 
clearRenderParameters() - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayResourceRequest
 
ClearThreadLocalClassTestRule - Class in com.liferay.portal.test.rule
 
close() - Method in class com.liferay.portal.kernel.nio.FileSystemWrapper
 
close() - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.CaptureHandler
 
close() - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.context.ContextUserReplace
 
close() - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.SwappableSecurityManager
 
close() - Method in class com.liferay.portal.test.log.CaptureAppender
 
close() - Method in class com.liferay.portal.test.rule.LogAssertionAppender
 
close() - Method in class com.liferay.portal.test.rule.LogAssertionHandler
 
closePool(ThreadPoolExecutor) - Static method in class com.liferay.portal.kernel.concurrent.test.TestUtil
 
closePool(ThreadPoolExecutor, boolean) - Static method in class com.liferay.portal.kernel.concurrent.test.TestUtil
 
CodeCoverageAssertor - Class in com.liferay.portal.kernel.test.rule
 
CodeCoverageAssertor() - Constructor for class com.liferay.portal.kernel.test.rule.CodeCoverageAssertor
 
CodeCoverageAssertor(String[], String[], boolean) - Constructor for class com.liferay.portal.kernel.test.rule.CodeCoverageAssertor
 
com.liferay.portal.kernel.concurrent.test - package com.liferay.portal.kernel.concurrent.test
 
com.liferay.portal.kernel.dao.db.test - package com.liferay.portal.kernel.dao.db.test
 
com.liferay.portal.kernel.nio - package com.liferay.portal.kernel.nio
 
com.liferay.portal.kernel.nio.intraband - package com.liferay.portal.kernel.nio.intraband
 
com.liferay.portal.kernel.nio.intraband.test - package com.liferay.portal.kernel.nio.intraband.test
 
com.liferay.portal.kernel.nio.intraband.welder.test - package com.liferay.portal.kernel.nio.intraband.welder.test
 
com.liferay.portal.kernel.servlet - package com.liferay.portal.kernel.servlet
 
com.liferay.portal.kernel.test - package com.liferay.portal.kernel.test
 
com.liferay.portal.kernel.test.ci - package com.liferay.portal.kernel.test.ci
 
com.liferay.portal.kernel.test.context - package com.liferay.portal.kernel.test.context
 
com.liferay.portal.kernel.test.junit - package com.liferay.portal.kernel.test.junit
 
com.liferay.portal.kernel.test.portlet - package com.liferay.portal.kernel.test.portlet
 
com.liferay.portal.kernel.test.randomizerbumpers - package com.liferay.portal.kernel.test.randomizerbumpers
 
com.liferay.portal.kernel.test.rule - package com.liferay.portal.kernel.test.rule
 
com.liferay.portal.kernel.test.util - package com.liferay.portal.kernel.test.util
 
com.liferay.portal.kernel.upgrade - package com.liferay.portal.kernel.upgrade
 
com.liferay.portal.test.aspects - package com.liferay.portal.test.aspects
 
com.liferay.portal.test.log - package com.liferay.portal.test.log
 
com.liferay.portal.test.mail - package com.liferay.portal.test.mail
 
com.liferay.portal.test.mail.impl - package com.liferay.portal.test.mail.impl
 
com.liferay.portal.test.randomizerbumpers - package com.liferay.portal.test.randomizerbumpers
 
com.liferay.portal.test.rule - package com.liferay.portal.test.rule
 
com.liferay.portlet.asset.service.persistence.test - package com.liferay.portlet.asset.service.persistence.test
 
com.liferay.portlet.dynamicdatamapping.util.test - package com.liferay.portlet.dynamicdatamapping.util.test
 
com.liferay.portlet.expando.util.test - package com.liferay.portlet.expando.util.test
 
com.liferay.portlet.passwordpoliciesadmin.util.test - package com.liferay.portlet.passwordpoliciesadmin.util.test
 
COMPANY_WEB_ID - Static variable in class com.liferay.portal.kernel.test.util.TestPropsValues
 
CompanyProviderClassTestRule - Class in com.liferay.portal.kernel.test.rule
 
CompanyTestUtil - Class in com.liferay.portal.kernel.test.util
 
CompanyTestUtil() - Constructor for class com.liferay.portal.kernel.test.util.CompanyTestUtil
 
compare(Description, Description) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.DescriptionComparator
Deprecated.
 
compareTo(Path) - Method in class com.liferay.portal.kernel.nio.PathWrapper
 
configureJDKLogger(String, Level) - Static method in class com.liferay.portal.kernel.test.JDKLoggerTestUtil
 
configureLog4JLogger(String, Level) - Static method in class com.liferay.portal.test.log.Log4JLoggerTestUtil
 
ConsoleTestUtil - Class in com.liferay.portal.kernel.test
 
ConsoleTestUtil() - Constructor for class com.liferay.portal.kernel.test.ConsoleTestUtil
 
containsHeader(String) - Method in class com.liferay.portal.kernel.servlet.StubHttpServletResponse
 
ContextUserReplace - Class in com.liferay.portal.kernel.test.context
 
ContextUserReplace(User) - Constructor for class com.liferay.portal.kernel.test.context.ContextUserReplace
 
ContextUserReplace(User, PermissionChecker) - Constructor for class com.liferay.portal.kernel.test.context.ContextUserReplace
 
copy(Path, Path, CopyOption...) - Method in class com.liferay.portal.kernel.nio.FileSystemProviderWrapper
 
createACKResponseDatagram(long) - Static method in class com.liferay.portal.kernel.nio.intraband.DatagramHelper
Deprecated.
 
createACKResponseDatagram(long) - Static method in class com.liferay.portal.kernel.nio.intraband.DatagramUtil
 
createActionURL() - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayPortletActionResponse
 
createActionURL(MimeResponse.Copy) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayPortletActionResponse
 
createActionURL(String) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayPortletActionResponse
 
createActionURL(String, MimeResponse.Copy) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayPortletActionResponse
 
createActionURL() - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayPortletRenderResponse
 
createActionURL(MimeResponse.Copy) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayPortletRenderResponse
 
createActionURL(String) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayPortletRenderResponse
 
createActionURL(String, MimeResponse.Copy) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayPortletRenderResponse
 
createActionURL() - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayResourceResponse
 
createActionURL(MimeResponse.Copy) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayResourceResponse
 
createActionURL(String) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayResourceResponse
 
createActionURL(String, MimeResponse.Copy) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayResourceResponse
 
createArguments(Description) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.rule.NewEnvTestRule
 
createArguments(Description) - Method in class com.liferay.portal.test.rule.AspectJNewEnvTestRule
 
createAssetEntryQuery(long, long[]) - Static method in class com.liferay.portlet.asset.service.persistence.test.AssetEntryQueryTestUtil
 
createAssetEntryQuery(long, String, long[], long[], long[], long[]) - Static method in class com.liferay.portlet.asset.service.persistence.test.AssetEntryQueryTestUtil
 
createAssetEntryQuery(long, String, String[], String[], String[], String[]) - Static method in class com.liferay.portlet.asset.service.persistence.test.AssetEntryQueryTestUtil
 
createAssetEntryQuery(long, String[]) - Static method in class com.liferay.portlet.asset.service.persistence.test.AssetEntryQueryTestUtil
 
createAssetEntryQuery(long, String[], long[]) - Static method in class com.liferay.portlet.asset.service.persistence.test.AssetEntryQueryTestUtil
 
createAssetEntryQuery(long, String[], long[], long[], long[], long[], long[], String[], String[], String[], String[]) - Static method in class com.liferay.portlet.asset.service.persistence.test.AssetEntryQueryTestUtil
 
createAssetEntryQuery(long[], long[], long[], long[], long[], long[], long[], String[], String[], String[], String[]) - Static method in class com.liferay.portlet.asset.service.persistence.test.AssetEntryQueryTestUtil
 
createAssetEntryQuery(long[], String, long[], long[], long[], long[]) - Static method in class com.liferay.portlet.asset.service.persistence.test.AssetEntryQueryTestUtil
 
createAssetEntryQuery(long[], String, String[], String[], String[], String[]) - Static method in class com.liferay.portlet.asset.service.persistence.test.AssetEntryQueryTestUtil
 
createAssetEntryQuery(long[], String[]) - Static method in class com.liferay.portlet.asset.service.persistence.test.AssetEntryQueryTestUtil
 
createAssetEntryQuery(long[], String[], long[]) - Static method in class com.liferay.portlet.asset.service.persistence.test.AssetEntryQueryTestUtil
 
createAssetEntryQuery(long[], String[], long[], long[], long[], long[], long[], String[], String[], String[], String[]) - Static method in class com.liferay.portlet.asset.service.persistence.test.AssetEntryQueryTestUtil
 
createClassLoader(Description) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.rule.NewEnvTestRule
 
createClassLoader(Description) - Method in class com.liferay.portal.test.rule.AspectJNewEnvTestRule
 
createClassStatement(Statement, Description) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.rule.AbstractTestRule
 
createClassStatement(Statement, Description) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.rule.MethodTestRule
 
createDirectory(Path, FileAttribute<?>...) - Method in class com.liferay.portal.kernel.nio.FileSystemProviderWrapper
 
createElement(String) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayPortletActionResponse
 
createElement(String) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayPortletRenderResponse
 
createElement(String) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayResourceResponse
 
createLiferayPortletURL(long, String, String) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayPortletActionResponse
 
createLiferayPortletURL(long, String, String, boolean) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayPortletActionResponse
 
createLiferayPortletURL(long, String, String, MimeResponse.Copy) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayPortletActionResponse
 
createLiferayPortletURL(long, String, String, MimeResponse.Copy, boolean) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayPortletActionResponse
 
createLiferayPortletURL(String) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayPortletActionResponse
 
createLiferayPortletURL(String, String) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayPortletActionResponse
 
createLiferayPortletURL(String, String, MimeResponse.Copy) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayPortletActionResponse
 
createLiferayPortletURL(long, String, String) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayPortletRenderResponse
 
createLiferayPortletURL(long, String, String, boolean) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayPortletRenderResponse
 
createLiferayPortletURL(long, String, String, MimeResponse.Copy) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayPortletRenderResponse
 
createLiferayPortletURL(long, String, String, MimeResponse.Copy, boolean) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayPortletRenderResponse
 
createLiferayPortletURL(String) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayPortletRenderResponse
 
createLiferayPortletURL(String, String) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayPortletRenderResponse
 
createLiferayPortletURL(String, String, MimeResponse.Copy) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayPortletRenderResponse
 
createLiferayPortletURL(long, String, String) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayResourceResponse
 
createLiferayPortletURL(long, String, String, boolean) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayResourceResponse
 
createLiferayPortletURL(long, String, String, MimeResponse.Copy) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayResourceResponse
 
createLiferayPortletURL(long, String, String, MimeResponse.Copy, boolean) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayResourceResponse
 
createLiferayPortletURL(String) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayResourceResponse
 
createLiferayPortletURL(String, String) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayResourceResponse
 
createLiferayPortletURL(String, String, MimeResponse.Copy) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayResourceResponse
 
createLink(Path, Path) - Method in class com.liferay.portal.kernel.nio.FileSystemProviderWrapper
 
createMethodStatement(Statement, Description) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.rule.AbstractTestRule
 
createMethodStatement(Statement, Description) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.rule.ClassTestRule
 
createProxy(Class<?>...) - Static method in class com.liferay.portal.kernel.nio.intraband.IntrabandTestUtil
 
createReceiveDatagram() - Static method in class com.liferay.portal.kernel.nio.intraband.DatagramHelper
Deprecated.
 
createReceiveDatagram() - Static method in class com.liferay.portal.kernel.nio.intraband.DatagramUtil
 
createRedirectURL(MimeResponse.Copy) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayPortletActionResponse
 
createRenderURL() - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayPortletActionResponse
 
createRenderURL(MimeResponse.Copy) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayPortletActionResponse
 
createRenderURL(String) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayPortletActionResponse
 
createRenderURL(String, MimeResponse.Copy) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayPortletActionResponse
 
createRenderURL() - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayPortletRenderResponse
 
createRenderURL(MimeResponse.Copy) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayPortletRenderResponse
 
createRenderURL(String) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayPortletRenderResponse
 
createRenderURL(String, MimeResponse.Copy) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayPortletRenderResponse
 
createRenderURL() - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayResourceResponse
 
createRenderURL(MimeResponse.Copy) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayResourceResponse
 
createRenderURL(String) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayResourceResponse
 
createRenderURL(String, MimeResponse.Copy) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayResourceResponse
 
createResourceURL() - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayPortletActionResponse
 
createResourceURL(String) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayPortletActionResponse
 
createResourceURL() - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayPortletRenderResponse
 
createResourceURL(String) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayPortletRenderResponse
 
createResourceURL() - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayResourceResponse
 
createResourceURL(String) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayResourceResponse
 
createSocketChannelPeers() - Static method in class com.liferay.portal.kernel.nio.intraband.IntrabandTestUtil
 
createSymbolicLink(Path, Path, FileAttribute<?>...) - Method in class com.liferay.portal.kernel.nio.FileSystemProviderWrapper
 
createSynchronousDestination(String) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.rule.SynchronousDestinationTestRule.SyncHandler
 

D

DatagramHelper - Class in com.liferay.portal.kernel.nio.intraband
Deprecated.
As of Athanasius (7.3.x), replaced by DatagramUtil
DatagramHelper() - Constructor for class com.liferay.portal.kernel.nio.intraband.DatagramHelper
Deprecated.
 
DatagramUtil - Class in com.liferay.portal.kernel.nio.intraband
 
DatagramUtil() - Constructor for class com.liferay.portal.kernel.nio.intraband.DatagramUtil
 
DataGuard - Annotation Type in com.liferay.portal.kernel.test.rule
 
DataGuard.Scope - Enum in com.liferay.portal.kernel.test.rule
 
DataGuardTestRule - Class in com.liferay.portal.kernel.test.rule
 
DataGuardTestRule.DataBag - Class in com.liferay.portal.kernel.test.rule
 
DateTestUtil - Class in com.liferay.portal.kernel.test.util
 
DateTestUtil() - Constructor for class com.liferay.portal.kernel.test.util.DateTestUtil
 
DBAssertionUtil - Class in com.liferay.portal.kernel.test.util
 
DBAssertionUtil() - Constructor for class com.liferay.portal.kernel.test.util.DBAssertionUtil
 
DDMStructureTestUtil - Class in com.liferay.portlet.dynamicdatamapping.util.test
 
DDMStructureTestUtil() - Constructor for class com.liferay.portlet.dynamicdatamapping.util.test.DDMStructureTestUtil
 
DDMTemplateTestUtil - Class in com.liferay.portlet.dynamicdatamapping.util.test
 
DDMTemplateTestUtil() - Constructor for class com.liferay.portlet.dynamicdatamapping.util.test.DDMTemplateTestUtil
 
defineObjects(PortletConfig, PortletResponse) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayPortletActionRequest
 
defineObjects(PortletConfig, PortletResponse) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayPortletRenderRequest
 
defineObjects(PortletConfig, PortletResponse) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayResourceRequest
 
delete(Path) - Method in class com.liferay.portal.kernel.nio.FileSystemProviderWrapper
 
DeleteAfterTestRun - Annotation Type in com.liferay.portal.kernel.test.rule
 
DeleteAfterTestRunMethodTestRule - Class in com.liferay.portal.kernel.test.rule
 
DeleteAfterTestRunMethodTestRule.FieldBag - Class in com.liferay.portal.kernel.test.rule
 
deleteGroup(Group) - Static method in class com.liferay.portal.kernel.test.util.GroupTestUtil
 
deleteIfExists(Path) - Method in class com.liferay.portal.kernel.nio.FileSystemProviderWrapper
 
delivered(A) - Method in class com.liferay.portal.kernel.nio.intraband.RecordCompletionHandler
 
DependenciesTestUtil - Class in com.liferay.portal.kernel.test.util
 
DependenciesTestUtil() - Constructor for class com.liferay.portal.kernel.test.util.DependenciesTestUtil
 
DescriptionComparator - Class in com.liferay.portal.kernel.test
Deprecated.
As of Mueller (7.2.x), with no direct replacement
DescriptionComparator() - Constructor for class com.liferay.portal.kernel.test.DescriptionComparator
Deprecated.
 
DestinationAwaitClassTestRule - Class in com.liferay.portal.test.rule
 
DestinationAwaitClassTestRule(String...) - Constructor for class com.liferay.portal.test.rule.DestinationAwaitClassTestRule
 
disable() - Static method in class com.liferay.portal.kernel.test.SynchronousInvocationHandler
 
DL_FILE_ENTRY_PROCESSORS_TRIGGER_SYNCHRONOUSLY - Static variable in class com.liferay.portal.kernel.test.util.TestPropsValues
 
doSendDatagram(RegistrationReference, Datagram) - Method in class com.liferay.portal.kernel.nio.intraband.test.MockIntraband
 
drainPendingFinalizeActions() - Static method in class com.liferay.portal.kernel.test.FinalizeManagerUtil
 

E

enable() - Static method in class com.liferay.portal.kernel.test.SynchronousInvocationHandler
 
enableLocalStaging(Group) - Static method in class com.liferay.portal.kernel.test.util.GroupTestUtil
 
enableLocalStaging(Group, long) - Static method in class com.liferay.portal.kernel.test.util.GroupTestUtil
 
enableSync() - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.rule.SynchronousDestinationTestRule.SyncHandler
 
encodeRedirectUrl(String) - Method in class com.liferay.portal.kernel.servlet.StubHttpServletResponse
Deprecated.
As of Wilberforce (7.0.x)
encodeRedirectURL(String) - Method in class com.liferay.portal.kernel.servlet.StubHttpServletResponse
 
encodeUrl(String) - Method in class com.liferay.portal.kernel.servlet.StubHttpServletResponse
Deprecated.
As of Wilberforce (7.0.x)
encodeURL(String) - Method in class com.liferay.portal.kernel.servlet.StubHttpServletResponse
 
encodeURL(String) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayPortletActionResponse
 
encodeURL(String) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayPortletRenderResponse
 
encodeURL(String) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayResourceResponse
 
endAssert(List<ExpectedLogs>, List<CaptureAppender>) - Static method in class com.liferay.portal.test.rule.LogAssertionTestRule
 
endsWith(Path) - Method in class com.liferay.portal.kernel.nio.PathWrapper
 
endsWith(String) - Method in class com.liferay.portal.kernel.nio.PathWrapper
 
equals(Object) - Method in class com.liferay.portal.kernel.nio.PathWrapper
 
ExpandoTestUtil - Class in com.liferay.portlet.expando.util.test
 
ExpandoTestUtil() - Constructor for class com.liferay.portlet.expando.util.test.ExpandoTestUtil
 
ExpectedDBType - Enum in com.liferay.portal.test.rule
 
ExpectedLog - Annotation Type in com.liferay.portal.test.rule
 
ExpectedLogs - Annotation Type in com.liferay.portal.test.rule
 
ExpectedMultipleLogs - Annotation Type in com.liferay.portal.test.rule
 
ExpectedType - Enum in com.liferay.portal.test.rule
 

F

failed(A, IOException) - Method in class com.liferay.portal.kernel.nio.intraband.RecordCompletionHandler
 
FieldBag(Class<?>) - Constructor for class com.liferay.portal.kernel.test.rule.DeleteAfterTestRunMethodTestRule.FieldBag
 
FileChannelWrapper - Class in com.liferay.portal.kernel.nio
 
FileChannelWrapper(FileChannel) - Constructor for class com.liferay.portal.kernel.nio.FileChannelWrapper
 
FileSystemProviderWrapper - Class in com.liferay.portal.kernel.nio
 
FileSystemProviderWrapper(FileSystemProvider) - Constructor for class com.liferay.portal.kernel.nio.FileSystemProviderWrapper
 
FileSystemWrapper - Class in com.liferay.portal.kernel.nio
 
FileSystemWrapper(FileSystem, FileSystemProvider) - Constructor for class com.liferay.portal.kernel.nio.FileSystemWrapper
 
FinalizeManagerUtil - Class in com.liferay.portal.kernel.test
 
FinalizeManagerUtil() - Constructor for class com.liferay.portal.kernel.test.FinalizeManagerUtil
 
findClass(String) - Method in class com.liferay.portal.test.aspects.WeavingClassLoader
 
findNewEnv(Description) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.rule.NewEnvTestRule
 
FixedIssuesUtils - Class in com.liferay.portal.kernel.test
Deprecated.
As of Mueller (7.2.x), with no direct replacement
flush() - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.CaptureHandler
 
flush() - Method in class com.liferay.portal.test.rule.LogAssertionHandler
 
flushBuffer() - Method in class com.liferay.portal.kernel.servlet.StubHttpServletResponse
 
flushBuffer() - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayPortletRenderResponse
 
flushBuffer() - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayResourceResponse
 
force(boolean) - Method in class com.liferay.portal.kernel.nio.FileChannelWrapper
 
fullGC(boolean) - Static method in class com.liferay.portal.kernel.test.GCUtil
 

G

gc(boolean) - Static method in class com.liferay.portal.kernel.test.GCUtil
 
gc(boolean, boolean) - Static method in class com.liferay.portal.kernel.test.GCUtil
 
GCUtil - Class in com.liferay.portal.kernel.test
 
GCUtil() - Constructor for class com.liferay.portal.kernel.test.GCUtil
 
get(String) - Static method in class com.liferay.portal.kernel.test.util.TestPropsUtil
 
getActionParameters() - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayPortletActionRequest
 
getAdminUser(long) - Static method in class com.liferay.portal.kernel.test.util.UserTestUtil
 
getAndSetFieldValue(Class<?>, String, T) - Static method in class com.liferay.portal.kernel.test.ReflectionTestUtil
 
getAndSetFieldValue(Object, String, T) - Static method in class com.liferay.portal.kernel.test.ReflectionTestUtil
 
getAssertMethods() - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.rule.CodeCoverageAssertor
 
getAssetTagsIds(long[], String[]) - Static method in class com.liferay.portlet.asset.service.persistence.test.AssetEntryQueryTestUtil
 
getAttachment(Datagram) - Static method in class com.liferay.portal.kernel.nio.intraband.DatagramHelper
Deprecated.
 
getAttachment(Datagram) - Static method in class com.liferay.portal.kernel.nio.intraband.DatagramUtil
 
getAttachment() - Method in class com.liferay.portal.kernel.nio.intraband.RecordCompletionHandler
 
getAttribute(String) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayPortletActionRequest
 
getAttribute(String) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayPortletRenderRequest
 
getAttribute(String) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayResourceRequest
 
getAttributeNames() - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayPortletActionRequest
 
getAttributeNames() - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayPortletRenderRequest
 
getAttributeNames() - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayResourceRequest
 
getBody() - Method in class com.liferay.portal.test.mail.impl.MailMessageImpl
 
getBody() - Method in interface com.liferay.portal.test.mail.MailMessage
 
getBridgeMethod(Class<?>, String, Class<?>...) - Static method in class com.liferay.portal.kernel.test.ReflectionTestUtil
 
getBufferSize() - Method in class com.liferay.portal.kernel.servlet.StubHttpServletResponse
 
getBufferSize() - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayPortletRenderResponse
 
getBufferSize() - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayResourceResponse
 
getCacheability() - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayPortletURL
 
getCacheControl() - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayPortletRenderResponse
 
getCacheControl() - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayResourceResponse
 
getCharacterEncoding() - Method in class com.liferay.portal.kernel.servlet.StubHttpServletResponse
 
getCharacterEncoding() - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayPortletRenderResponse
 
getCharacterEncoding() - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayResourceResponse
 
getClassLoader() - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.rule.CodeCoverageAssertor
 
getCollectionType(Collection<?>) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.rule.DeleteAfterTestRunMethodTestRule
 
getCompanyId() - Static method in class com.liferay.portal.kernel.test.util.TestPropsValues
 
getCompletionHandler(Datagram) - Static method in class com.liferay.portal.kernel.nio.intraband.DatagramHelper
Deprecated.
 
getCompletionHandler(Datagram) - Static method in class com.liferay.portal.kernel.nio.intraband.DatagramUtil
 
getCompletionTypes(Datagram) - Static method in class com.liferay.portal.kernel.nio.intraband.DatagramHelper
Deprecated.
 
getCompletionTypes(Datagram) - Static method in class com.liferay.portal.kernel.nio.intraband.DatagramUtil
 
getContentLengthLong() - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayPortletActionRequest
 
getContentLengthLong() - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayResourceRequest
 
getContentType() - Method in class com.liferay.portal.kernel.servlet.StubHttpServletResponse
 
getContentType() - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayPortletRenderResponse
 
getContentType() - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayResourceResponse
 
getDatagram() - Method in class com.liferay.portal.kernel.nio.intraband.test.MockIntraband
 
getDB() - Method in class com.liferay.portal.kernel.dao.db.test.BaseDBTestCase
 
getDBType() - Method in enum com.liferay.portal.test.rule.ExpectedDBType
 
getDeclaredField(ProceedingJoinPoint) - Method in class com.liferay.portal.test.aspects.ReflectionUtilAdvice
 
getDeclaredMethod(ProceedingJoinPoint) - Method in class com.liferay.portal.test.aspects.ReflectionUtilAdvice
 
getDependencyAsFile(Class<?>, String) - Static method in class com.liferay.portal.kernel.test.util.DependenciesTestUtil
 
getDependencyAsInputStream(Class<?>, String) - Static method in class com.liferay.portal.kernel.test.util.DependenciesTestUtil
 
getDispatcherType() - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayResourceRequest
 
getField(Class<?>, String) - Static method in class com.liferay.portal.kernel.test.ReflectionTestUtil
 
getFieldClass() - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.rule.DeleteAfterTestRunMethodTestRule.FieldBag
 
getFields() - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.rule.DeleteAfterTestRunMethodTestRule.FieldBag
 
getFieldValue(Class<?>, String) - Static method in class com.liferay.portal.kernel.test.ReflectionTestUtil
 
getFieldValue(Object, String) - Static method in class com.liferay.portal.kernel.test.ReflectionTestUtil
 
getFileAttributeView(Path, Class<V>, LinkOption...) - Method in class com.liferay.portal.kernel.nio.FileSystemProviderWrapper
 
getFileName() - Method in class com.liferay.portal.kernel.nio.PathWrapper
 
getFileStore(Path) - Method in class com.liferay.portal.kernel.nio.FileSystemProviderWrapper
 
getFileStores() - Method in class com.liferay.portal.kernel.nio.FileSystemWrapper
 
getFileSystem(URI) - Method in class com.liferay.portal.kernel.nio.FileSystemProviderWrapper
 
getFileSystem() - Method in class com.liferay.portal.kernel.nio.PathWrapper
 
getFirstHeaderValue(String) - Method in class com.liferay.portal.test.mail.impl.MailMessageImpl
 
getFirstHeaderValue(String) - Method in interface com.liferay.portal.test.mail.MailMessage
 
getGatheringByteChannel() - Method in class com.liferay.portal.kernel.nio.intraband.test.MockRegistrationReference
 
getGroupId() - Static method in class com.liferay.portal.kernel.test.util.TestPropsValues
 
getHeader(String) - Method in class com.liferay.portal.kernel.servlet.StubHttpServletResponse
 
getHeaderNames() - Method in class com.liferay.portal.kernel.servlet.StubHttpServletResponse
 
getHeaderNames() - Method in class com.liferay.portal.test.mail.impl.MailMessageImpl
 
getHeaderNames() - Method in interface com.liferay.portal.test.mail.MailMessage
 
getHeaders(String) - Method in class com.liferay.portal.kernel.servlet.StubHttpServletResponse
 
getHeaderValues(String) - Method in class com.liferay.portal.test.mail.impl.MailMessageImpl
 
getHeaderValues(String) - Method in interface com.liferay.portal.test.mail.MailMessage
 
getHttpServletRequest() - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayPortletActionRequest
 
getHttpServletRequest() - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayPortletRenderRequest
 
getHttpServletRequest() - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayResourceRequest
 
getHttpServletResponse() - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayPortletActionResponse
 
getHttpServletResponse() - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayPortletRenderResponse
 
getHttpServletResponse() - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayResourceResponse
 
getInboxSize() - Static method in class com.liferay.portal.test.mail.MailServiceTestUtil
 
getIntraband() - Method in class com.liferay.portal.kernel.nio.intraband.test.MockRegistrationReference
 
getIOException() - Method in class com.liferay.portal.kernel.nio.intraband.RecordCompletionHandler
 
getLastMailMessage() - Static method in class com.liferay.portal.test.mail.MailServiceTestUtil
 
getLifecycle() - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayPortletActionRequest
 
getLifecycle() - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayPortletActionResponse
 
getLifecycle() - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayPortletRenderRequest
 
getLifecycle() - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayPortletRenderResponse
 
getLifecycle() - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayPortletURL
 
getLifecycle() - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayResourceRequest
 
getLifecycle() - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayResourceResponse
 
getLocale() - Method in class com.liferay.portal.kernel.servlet.StubHttpServletResponse
 
getLocale() - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayPortletRenderResponse
 
getLocale() - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayResourceResponse
 
getLoggingEvents() - Method in class com.liferay.portal.test.log.CaptureAppender
 
getLogRecords() - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.CaptureHandler
 
getMailMessage() - Method in class com.liferay.portal.test.mail.impl.MailMessageImpl
 
getMailMessages(String, String) - Static method in class com.liferay.portal.test.mail.MailServiceTestUtil
 
getMap() - Method in class com.liferay.portal.kernel.upgrade.MockPortletPreferences
 
getMethod(Class<?>, String, Class<?>...) - Static method in class com.liferay.portal.kernel.test.ReflectionTestUtil
 
getMethodKeys(Class<?>, Class<? extends Annotation>) - Static method in class com.liferay.portal.kernel.test.rule.NewEnvTestRule
 
getName(int) - Method in class com.liferay.portal.kernel.nio.PathWrapper
 
getNameCount() - Method in class com.liferay.portal.kernel.nio.PathWrapper
 
getNames() - Method in class com.liferay.portal.kernel.upgrade.MockPortletPreferences
 
getNamespace() - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayPortletActionResponse
 
getNamespace() - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayPortletRenderResponse
 
getNamespace() - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayResourceResponse
 
getOriginalHttpServletRequest() - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayPortletActionRequest
 
getOriginalHttpServletRequest() - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayPortletRenderRequest
 
getOriginalHttpServletRequest() - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayResourceRequest
 
getOutputStream() - Method in class com.liferay.portal.kernel.servlet.StubHttpServletResponse
 
getParameter(String) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayPortletActionRequest
 
getParameter(String) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayPortletRenderRequest
 
getParameter(String) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayPortletURL
 
getParameter(String) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayResourceRequest
 
getParameterMap() - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayPortletActionRequest
 
getParameterMap() - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayPortletRenderRequest
 
getParameterMap() - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayPortletURL
 
getParameterMap() - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayResourceRequest
 
getParametersIncludedInPath() - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayPortletURL
 
getParent() - Method in class com.liferay.portal.kernel.nio.PathWrapper
 
getPart(String) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayPortletActionRequest
 
getPart(String) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayResourceRequest
 
getParts() - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayPortletActionRequest
 
getParts() - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayResourceRequest
 
getPath(URI) - Method in class com.liferay.portal.kernel.nio.FileSystemProviderWrapper
 
getPath(String, String...) - Method in class com.liferay.portal.kernel.nio.FileSystemWrapper
 
getPathMatcher(String) - Method in class com.liferay.portal.kernel.nio.FileSystemWrapper
 
getPlid() - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayPortletActionRequest
 
getPlid() - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayPortletRenderRequest
 
getPlid() - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayPortletURL
 
getPlid() - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayResourceRequest
 
getPlid() - Static method in class com.liferay.portal.kernel.test.util.TestPropsValues
 
getPlid(long) - Static method in class com.liferay.portal.kernel.test.util.TestPropsValues
 
getPortlet() - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayPortletActionRequest
 
getPortlet() - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayPortletActionResponse
 
getPortlet() - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayPortletRenderRequest
 
getPortlet() - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayPortletRenderResponse
 
getPortlet() - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayResourceRequest
 
getPortlet() - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayResourceResponse
 
getPortletAsyncContext() - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayResourceRequest
 
getPortletContext() - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayPortletActionRequest
 
getPortletContext() - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayPortletRenderRequest
 
getPortletContext() - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayResourceRequest
 
getPortletId() - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayPortletURL
 
getPortletMode() - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayPortletActionResponse
 
getPortletMode() - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayPortletURL
 
getPortletName() - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayPortletActionRequest
 
getPortletName() - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayPortletRenderRequest
 
getPortletName() - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayResourceRequest
 
getPortletOutputStream() - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayPortletRenderResponse
 
getPortletOutputStream() - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayResourceResponse
 
getPortletRequestDispatcherRequest() - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayPortletActionRequest
 
getPortletRequestDispatcherRequest() - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayPortletRenderRequest
 
getPortletRequestDispatcherRequest() - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayResourceRequest
 
getProperties() - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayPortletActionResponse
 
getProperties() - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayPortletRenderResponse
 
getProperties() - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayResourceResponse
 
getProperties() - Static method in class com.liferay.portal.kernel.test.util.TestPropsUtil
 
getProperty(String) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayPortletActionResponse
 
getProperty(String) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayPortletRenderResponse
 
getProperty(String) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayResourceResponse
 
getPropertyNames() - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayPortletActionResponse
 
getPropertyNames() - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayPortletRenderResponse
 
getPropertyNames() - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayResourceResponse
 
getPropertyValues(String) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayPortletActionResponse
 
getPropertyValues(String) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayPortletRenderResponse
 
getPropertyValues(String) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayResourceResponse
 
getReceiveDatagram() - Method in class com.liferay.portal.kernel.nio.intraband.RecordDatagramReceiveHandler
 
getRegistrationReference() - Method in class com.liferay.portal.kernel.nio.intraband.test.MockIntraband
 
getRemovedParameterNames() - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayPortletURL
 
getRenderParameterMap() - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayPortletActionResponse
 
getRenderParameters() - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayPortletActionRequest
 
getRenderParameters() - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayPortletActionResponse
 
getRenderParameters() - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayPortletRenderRequest
 
getRenderParameters() - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayPortletURL
 
getRenderParameters() - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayResourceRequest
 
getResourceID() - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayPortletURL
 
getResourceParameters() - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayPortletURL
 
getResourceParameters() - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayResourceRequest
 
getRoot() - Method in class com.liferay.portal.kernel.nio.PathWrapper
 
getRootDirectories() - Method in class com.liferay.portal.kernel.nio.FileSystemWrapper
 
getRunNotifier(Class<?>) - Static method in class com.liferay.portal.kernel.test.junit.BridgeJUnitTestRunner
 
getRunThread() - Method in class com.liferay.portal.kernel.concurrent.test.MarkerBlockingJob
 
getSampleDDMForm() - Static method in class com.liferay.portlet.dynamicdatamapping.util.test.DDMStructureTestUtil
 
getSampleDDMForm(Locale[], Locale) - Static method in class com.liferay.portlet.dynamicdatamapping.util.test.DDMStructureTestUtil
 
getSampleDDMForm(String) - Static method in class com.liferay.portlet.dynamicdatamapping.util.test.DDMStructureTestUtil
 
getSampleDDMForm(String, Locale[], Locale) - Static method in class com.liferay.portlet.dynamicdatamapping.util.test.DDMStructureTestUtil
 
getSampleDDMForm(String, String, String, boolean, String, Locale[], Locale) - Static method in class com.liferay.portlet.dynamicdatamapping.util.test.DDMStructureTestUtil
 
getSampleTemplateXSL() - Static method in class com.liferay.portlet.dynamicdatamapping.util.test.DDMTemplateTestUtil
 
getScatteringByteChannel() - Method in class com.liferay.portal.kernel.nio.intraband.test.MockRegistrationReference
 
getScheme() - Method in class com.liferay.portal.kernel.nio.FileSystemProviderWrapper
 
getSearchContext() - Static method in class com.liferay.portal.kernel.test.util.SearchContextTestUtil
 
getSearchContext(long) - Static method in class com.liferay.portal.kernel.test.util.SearchContextTestUtil
 
getSeparator() - Method in class com.liferay.portal.kernel.nio.FileSystemWrapper
 
getSequenceId(Datagram) - Static method in class com.liferay.portal.kernel.nio.intraband.DatagramHelper
Deprecated.
 
getSequenceId(Datagram) - Static method in class com.liferay.portal.kernel.nio.intraband.DatagramUtil
 
getServiceContext() - Static method in class com.liferay.portal.kernel.test.util.ServiceContextTestUtil
 
getServiceContext(Group, long) - Static method in class com.liferay.portal.kernel.test.util.ServiceContextTestUtil
 
getServiceContext(long) - Static method in class com.liferay.portal.kernel.test.util.ServiceContextTestUtil
 
getServiceContext(long, long) - Static method in class com.liferay.portal.kernel.test.util.ServiceContextTestUtil
 
getServiceContext(long, long, long) - Static method in class com.liferay.portal.kernel.test.util.ServiceContextTestUtil
 
getStatement() - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.rule.StatementWrapper
 
getStatus() - Method in class com.liferay.portal.kernel.servlet.StubHttpServletResponse
 
getStatus() - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayResourceResponse
 
getTransactionConfig(Transactional) - Method in class com.liferay.portal.test.rule.TransactionalTestRule
 
getUser() - Static method in class com.liferay.portal.kernel.test.util.TestPropsValues
 
getUserAgent() - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayPortletActionRequest
 
getUserAgent() - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayPortletRenderRequest
 
getUserAgent() - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayResourceRequest
 
getUserId() - Static method in class com.liferay.portal.kernel.test.util.TestPropsValues
 
getUserPrincipalLookupService() - Method in class com.liferay.portal.kernel.nio.FileSystemWrapper
 
getValue(String, String) - Method in class com.liferay.portal.kernel.upgrade.MockPortletPreferences
 
getValues(String, String[]) - Method in class com.liferay.portal.kernel.upgrade.MockPortletPreferences
 
getWindowState() - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayPortletActionResponse
 
getWindowState() - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayPortletURL
 
getWriter() - Method in class com.liferay.portal.kernel.servlet.StubHttpServletResponse
 
getWriter() - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayPortletRenderResponse
 
getWriter() - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayResourceResponse
 
GroupTestUtil - Class in com.liferay.portal.kernel.test.util
 
GroupTestUtil() - Constructor for class com.liferay.portal.kernel.test.util.GroupTestUtil
 

H

hashCode() - Method in class com.liferay.portal.kernel.nio.PathWrapper
 
HeapDumpTestRule - Class in com.liferay.portal.kernel.test.rule
 
HeapDumpTestRule(boolean) - Constructor for class com.liferay.portal.kernel.test.rule.HeapDumpTestRule
 
hijackStdErr() - Static method in class com.liferay.portal.kernel.test.ConsoleTestUtil
 
hijackStdOut() - Static method in class com.liferay.portal.kernel.test.ConsoleTestUtil
 

I

implCloseChannel() - Method in class com.liferay.portal.kernel.nio.FileChannelWrapper
 
Inject - Annotation Type in com.liferay.portal.test.rule
 
injectFields() - Method in class com.liferay.portal.test.rule.InjectTestBag
 
InjectTestBag - Class in com.liferay.portal.test.rule
 
InjectTestBag(Class<?>) - Constructor for class com.liferay.portal.test.rule.InjectTestBag
 
InjectTestBag(Class<?>, Object) - Constructor for class com.liferay.portal.test.rule.InjectTestBag
 
InjectTestRule - Class in com.liferay.portal.test.rule
 
InjectTestRule() - Constructor for class com.liferay.portal.test.rule.InjectTestRule
 
inspectTarget(Statement) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.rule.StatementWrapper
 
install() - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.SwappableSecurityManager
 
installJdk14Handler() - Static method in class com.liferay.portal.test.rule.LogAssertionTestRule
 
installLog4jAppender() - Static method in class com.liferay.portal.test.rule.LogAssertionTestRule
 
INSTANCE - Static variable in class com.liferay.portal.kernel.test.randomizerbumpers.NumericStringRandomizerBumper
 
INSTANCE - Static variable in class com.liferay.portal.kernel.test.randomizerbumpers.UniqueStringRandomizerBumper
 
INSTANCE - Static variable in class com.liferay.portal.kernel.test.rule.CodeCoverageAssertor
 
INSTANCE - Static variable in class com.liferay.portal.kernel.test.rule.CompanyProviderClassTestRule
 
INSTANCE - Static variable in class com.liferay.portal.kernel.test.rule.DataGuardTestRule
 
INSTANCE - Static variable in class com.liferay.portal.kernel.test.rule.DeleteAfterTestRunMethodTestRule
 
INSTANCE - Static variable in class com.liferay.portal.kernel.test.rule.HeapDumpTestRule
 
INSTANCE - Static variable in class com.liferay.portal.kernel.test.rule.NewEnvTestRule
 
INSTANCE - Static variable in class com.liferay.portal.kernel.test.rule.SynchronousDestinationTestRule
 
INSTANCE - Static variable in class com.liferay.portal.kernel.test.rule.TimeoutTestRule
 
INSTANCE - Static variable in class com.liferay.portal.test.randomizerbumpers.BBCodeRandomizerBumper
 
INSTANCE - Static variable in class com.liferay.portal.test.rule.AspectJNewEnvTestRule
 
INSTANCE - Static variable in class com.liferay.portal.test.rule.ClearThreadLocalClassTestRule
 
INSTANCE - Static variable in class com.liferay.portal.test.rule.DestinationAwaitClassTestRule
 
INSTANCE - Static variable in class com.liferay.portal.test.rule.InjectTestRule
 
INSTANCE - Static variable in class com.liferay.portal.test.rule.JDBCConnectionLeakDetectionClassTestRule
 
INSTANCE - Static variable in class com.liferay.portal.test.rule.LogAssertionAppender
 
INSTANCE - Static variable in class com.liferay.portal.test.rule.LogAssertionHandler
 
INSTANCE - Static variable in class com.liferay.portal.test.rule.LogAssertionTestRule
 
INSTANCE - Static variable in class com.liferay.portal.test.rule.PermissionCheckerMethodTestRule
 
INSTANCE - Static variable in class com.liferay.portal.test.rule.PersistenceTestRule
 
INSTANCE - Static variable in class com.liferay.portal.test.rule.SybaseDumpTransactionLogTestRule
 
INSTANCE - Static variable in class com.liferay.portal.test.rule.SynchronousMailTestRule
 
INSTANCE - Static variable in class com.liferay.portal.test.rule.TransactionalTestRule
 
INSTANCE - Static variable in class com.liferay.portal.test.rule.UniqueStringRandomizerBumperClassTestRule
 
IntrabandTestUtil - Class in com.liferay.portal.kernel.nio.intraband
 
IntrabandTestUtil() - Constructor for class com.liferay.portal.kernel.nio.intraband.IntrabandTestUtil
 
invalidateSession() - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayPortletActionRequest
 
invalidateSession() - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayPortletRenderRequest
 
invalidateSession() - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayResourceRequest
 
invoke(Class<?>, String, Class<?>[], Object...) - Static method in class com.liferay.portal.kernel.test.ReflectionTestUtil
 
invoke(Object, String, Class<?>[], Object...) - Static method in class com.liferay.portal.kernel.test.ReflectionTestUtil
 
invoke(ClassLoader, MethodKey, Object) - Static method in class com.liferay.portal.kernel.test.rule.NewEnvTestRule
 
invoke(Object, Method, Object[]) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.SynchronousInvocationHandler
 
invokeBridge(Object, String, Class<?>[], Object...) - Static method in class com.liferay.portal.kernel.test.ReflectionTestUtil
 
invokeExplosively(Object, Object...) - Method in class com.liferay.portal.test.rule.TransactionalTestRule.TransactionalFrameworkMethod
 
isAbsolute() - Method in class com.liferay.portal.kernel.nio.PathWrapper
 
isAckResponse(Datagram) - Static method in class com.liferay.portal.kernel.nio.intraband.DatagramHelper
Deprecated.
 
isAckResponse(Datagram) - Static method in class com.liferay.portal.kernel.nio.intraband.DatagramUtil
 
isAnchor() - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayPortletURL
 
isArquillianTest(Description) - Static method in class com.liferay.portal.kernel.test.rule.ArquillianUtil
Deprecated.
 
isAsyncStarted() - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayResourceRequest
 
isAsyncSupported() - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayResourceRequest
 
isCIMode() - Static method in class com.liferay.portal.kernel.test.ci.AutoBalanceTestCase
 
isCommitted() - Method in class com.liferay.portal.kernel.servlet.StubHttpServletResponse
 
isCommitted() - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayPortletRenderResponse
 
isCommitted() - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayResourceResponse
 
isCopyCurrentRenderParameters() - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayPortletURL
 
isEncrypt() - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayPortletURL
 
isEnded() - Method in class com.liferay.portal.kernel.concurrent.test.MarkerBlockingJob
 
isEscapeXml() - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayPortletURL
 
isExpected(List<ExpectedLogs>, String) - Static method in class com.liferay.portal.test.rule.LogAssertionTestRule
 
isHidden(Path) - Method in class com.liferay.portal.kernel.nio.FileSystemProviderWrapper
 
isInterrupted() - Method in class com.liferay.portal.kernel.concurrent.test.MarkerBlockingJob
 
isIssueFixed(String) - Static method in class com.liferay.portal.kernel.test.FixedIssuesUtils
Deprecated.
 
isLoggable(LogRecord) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.CaptureHandler
 
isOpen() - Method in class com.liferay.portal.kernel.nio.FileSystemWrapper
 
isParameterIncludedInPath(String) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayPortletURL
 
isReadOnly() - Method in class com.liferay.portal.kernel.nio.FileSystemWrapper
 
isReadOnly(String) - Method in class com.liferay.portal.kernel.upgrade.MockPortletPreferences
 
isSameFile(Path, Path) - Method in class com.liferay.portal.kernel.nio.FileSystemProviderWrapper
 
isSecure() - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayPortletURL
 
isStarted() - Method in class com.liferay.portal.kernel.concurrent.test.MarkerBlockingJob
 
isValid() - Method in class com.liferay.portal.kernel.nio.intraband.test.MockRegistrationReference
 
iterator() - Method in class com.liferay.portal.kernel.nio.PathWrapper
 

J

JDBCConnectionLeakDetectionClassTestRule - Class in com.liferay.portal.test.rule
 
JDBCConnectionLeakDetectionClassTestRule() - Constructor for class com.liferay.portal.test.rule.JDBCConnectionLeakDetectionClassTestRule
 
JDKLoggerTestUtil - Class in com.liferay.portal.kernel.test
 
JDKLoggerTestUtil() - Constructor for class com.liferay.portal.kernel.test.JDKLoggerTestUtil
 
JUNIT_DELAY_FACTOR - Static variable in class com.liferay.portal.kernel.test.util.TestPropsValues
 

K

KEEPALIVE_TIME - Static variable in class com.liferay.portal.kernel.concurrent.test.TestUtil
 
KEEPALIVE_WAIT - Static variable in class com.liferay.portal.kernel.concurrent.test.TestUtil
 

L

lastMailMessageContains(String) - Static method in class com.liferay.portal.test.mail.MailServiceTestUtil
 
LiferayIntegrationTestRule - Class in com.liferay.portal.test.rule
 
LiferayIntegrationTestRule() - Constructor for class com.liferay.portal.test.rule.LiferayIntegrationTestRule
 
lock(long, long, boolean) - Method in class com.liferay.portal.kernel.nio.FileChannelWrapper
 
Log4JLoggerTestUtil - Class in com.liferay.portal.test.log
 
Log4JLoggerTestUtil() - Constructor for class com.liferay.portal.test.log.Log4JLoggerTestUtil
 
LogAssertionAppender - Class in com.liferay.portal.test.rule
 
LogAssertionAppender() - Constructor for class com.liferay.portal.test.rule.LogAssertionAppender
 
LogAssertionHandler - Class in com.liferay.portal.test.rule
 
LogAssertionHandler() - Constructor for class com.liferay.portal.test.rule.LogAssertionHandler
 
LogAssertionTestRule - Class in com.liferay.portal.test.rule
 
LogAssertionUncaughtExceptionHandler - Class in com.liferay.portal.test.rule
 
LogAssertionUncaughtExceptionHandler(Thread.UncaughtExceptionHandler) - Constructor for class com.liferay.portal.test.rule.LogAssertionUncaughtExceptionHandler
 
LONG_WAIT - Static variable in class com.liferay.portal.kernel.concurrent.test.TestUtil
 

M

MailMessage - Interface in com.liferay.portal.test.mail
 
MailMessageImpl - Class in com.liferay.portal.test.mail.impl
 
MailMessageImpl(MailMessage) - Constructor for class com.liferay.portal.test.mail.impl.MailMessageImpl
 
MailServiceTestUtil - Class in com.liferay.portal.test.mail
 
MailServiceTestUtil() - Constructor for class com.liferay.portal.test.mail.MailServiceTestUtil
 
map(FileChannel.MapMode, long, long) - Method in class com.liferay.portal.kernel.nio.FileChannelWrapper
 
MarkerBlockingJob - Class in com.liferay.portal.kernel.concurrent.test
 
MarkerBlockingJob() - Constructor for class com.liferay.portal.kernel.concurrent.test.MarkerBlockingJob
 
MarkerBlockingJob(boolean) - Constructor for class com.liferay.portal.kernel.concurrent.test.MarkerBlockingJob
 
MarkerBlockingJob(boolean, boolean) - Constructor for class com.liferay.portal.kernel.concurrent.test.MarkerBlockingJob
 
MethodTestRule<M> - Class in com.liferay.portal.kernel.test.rule
 
MethodTestRule() - Constructor for class com.liferay.portal.kernel.test.rule.MethodTestRule
 
MockIntraband - Class in com.liferay.portal.kernel.nio.intraband.test
 
MockIntraband() - Constructor for class com.liferay.portal.kernel.nio.intraband.test.MockIntraband
 
MockIntraband(long) - Constructor for class com.liferay.portal.kernel.nio.intraband.test.MockIntraband
 
MockLiferayPortletActionRequest - Class in com.liferay.portal.kernel.test.portlet
 
MockLiferayPortletActionRequest() - Constructor for class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayPortletActionRequest
 
MockLiferayPortletActionRequest(MockHttpServletRequest) - Constructor for class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayPortletActionRequest
 
MockLiferayPortletActionResponse - Class in com.liferay.portal.kernel.test.portlet
 
MockLiferayPortletActionResponse() - Constructor for class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayPortletActionResponse
 
MockLiferayPortletRenderRequest - Class in com.liferay.portal.kernel.test.portlet
 
MockLiferayPortletRenderRequest() - Constructor for class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayPortletRenderRequest
 
MockLiferayPortletRenderRequest(MockHttpServletRequest) - Constructor for class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayPortletRenderRequest
 
MockLiferayPortletRenderResponse - Class in com.liferay.portal.kernel.test.portlet
 
MockLiferayPortletRenderResponse() - Constructor for class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayPortletRenderResponse
 
MockLiferayPortletURL - Class in com.liferay.portal.kernel.test.portlet
 
MockLiferayPortletURL() - Constructor for class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayPortletURL
 
MockLiferayResourceRequest - Class in com.liferay.portal.kernel.test.portlet
 
MockLiferayResourceRequest() - Constructor for class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayResourceRequest
 
MockLiferayResourceRequest(MockHttpServletRequest) - Constructor for class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayResourceRequest
 
MockLiferayResourceResponse - Class in com.liferay.portal.kernel.test.portlet
 
MockLiferayResourceResponse() - Constructor for class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayResourceResponse
 
MockPortletPreferences - Class in com.liferay.portal.kernel.upgrade
 
MockPortletPreferences() - Constructor for class com.liferay.portal.kernel.upgrade.MockPortletPreferences
 
MockRegistrationReference - Class in com.liferay.portal.kernel.nio.intraband.test
 
MockRegistrationReference(Intraband) - Constructor for class com.liferay.portal.kernel.nio.intraband.test.MockRegistrationReference
 
MockRegistrationReference(ScatteringByteChannel, GatheringByteChannel) - Constructor for class com.liferay.portal.kernel.nio.intraband.test.MockRegistrationReference
 
move(Path, Path, CopyOption...) - Method in class com.liferay.portal.kernel.nio.FileSystemProviderWrapper
 

N

newAsynchronousFileChannel(Path, Set<? extends OpenOption>, ExecutorService, FileAttribute<?>...) - Method in class com.liferay.portal.kernel.nio.FileSystemProviderWrapper
 
newByteChannel(Path, Set<? extends OpenOption>, FileAttribute<?>...) - Method in class com.liferay.portal.kernel.nio.FileSystemProviderWrapper
 
newDirectoryStream(Path, DirectoryStream.Filter<? super Path>) - Method in class com.liferay.portal.kernel.nio.FileSystemProviderWrapper
 
newEnumElement(Class<T>, Class<?>[], String, int, Object...) - Static method in class com.liferay.portal.kernel.test.ReflectionTestUtil
 
newEnumElement(Class<T>, String, int) - Static method in class com.liferay.portal.kernel.test.ReflectionTestUtil
 
NewEnv - Annotation Type in com.liferay.portal.kernel.test.rule
 
NewEnv.Environment - Annotation Type in com.liferay.portal.kernel.test.rule
 
NewEnv.JVMArgsLine - Annotation Type in com.liferay.portal.kernel.test.rule
 
NewEnv.Type - Enum in com.liferay.portal.kernel.test.rule
 
NewEnvTestRule - Class in com.liferay.portal.kernel.test.rule
 
NewEnvTestRule() - Constructor for class com.liferay.portal.kernel.test.rule.NewEnvTestRule
 
newFileChannel(Path, Set<? extends OpenOption>, FileAttribute<?>...) - Method in class com.liferay.portal.kernel.nio.FileSystemProviderWrapper
 
newFileSystem(Path, Map<String, ?>) - Method in class com.liferay.portal.kernel.nio.FileSystemProviderWrapper
 
newFileSystem(URI, Map<String, ?>) - Method in class com.liferay.portal.kernel.nio.FileSystemProviderWrapper
 
newInputStream(Path, OpenOption...) - Method in class com.liferay.portal.kernel.nio.FileSystemProviderWrapper
 
newOutputStream(Path, OpenOption...) - Method in class com.liferay.portal.kernel.nio.FileSystemProviderWrapper
 
newWatchService() - Method in class com.liferay.portal.kernel.nio.FileSystemWrapper
 
nextDate() - Static method in class com.liferay.portal.kernel.test.util.RandomTestUtil
 
nextDouble() - Static method in class com.liferay.portal.kernel.test.util.RandomTestUtil
 
nextInt() - Static method in class com.liferay.portal.kernel.test.util.RandomTestUtil
 
nextLong() - Static method in class com.liferay.portal.kernel.test.util.RandomTestUtil
 
normalize() - Method in class com.liferay.portal.kernel.nio.PathWrapper
 
NumericStringRandomizerBumper - Class in com.liferay.portal.kernel.test.randomizerbumpers
 
NumericStringRandomizerBumper() - Constructor for class com.liferay.portal.kernel.test.randomizerbumpers.NumericStringRandomizerBumper
 

O

OrganizationTestUtil - Class in com.liferay.portal.kernel.test.util
 
OrganizationTestUtil() - Constructor for class com.liferay.portal.kernel.test.util.OrganizationTestUtil
 

P

PasswordPolicyTestUtil - Class in com.liferay.portlet.passwordpoliciesadmin.util.test
 
PasswordPolicyTestUtil() - Constructor for class com.liferay.portlet.passwordpoliciesadmin.util.test.PasswordPolicyTestUtil
 
PathWrapper - Class in com.liferay.portal.kernel.nio
 
PathWrapper(Path, FileSystem) - Constructor for class com.liferay.portal.kernel.nio.PathWrapper
 
PermissionCheckerMethodTestRule - Class in com.liferay.portal.test.rule
 
PersistenceTestRule - Class in com.liferay.portal.test.rule
 
PORTAL_URL - Static variable in class com.liferay.portal.kernel.test.util.TestPropsValues
 
position() - Method in class com.liferay.portal.kernel.nio.FileChannelWrapper
 
position(long) - Method in class com.liferay.portal.kernel.nio.FileChannelWrapper
 
printProperties() - Static method in class com.liferay.portal.kernel.test.util.TestPropsUtil
 
processDatagram(Datagram) - Method in class com.liferay.portal.kernel.nio.intraband.test.MockIntraband
 
processEnvironmentVariables(String[]) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.rule.NewEnvTestRule
 
processJVMArgsLine(NewEnv.JVMArgsLine) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.rule.NewEnvTestRule
 
processProcessCallable(ProcessCallable<Serializable>, MethodKey) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.rule.NewEnvTestRule
 
processProcessCallable(ProcessCallable<Serializable>, MethodKey) - Method in class com.liferay.portal.test.rule.AspectJNewEnvTestRule
 
PropsTestUtil - Class in com.liferay.portal.kernel.test.util
 
PropsTestUtil() - Constructor for class com.liferay.portal.kernel.test.util.PropsTestUtil
 
provider() - Method in class com.liferay.portal.kernel.nio.FileSystemWrapper
 
publish(LogRecord) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.CaptureHandler
 
publish(LogRecord) - Method in class com.liferay.portal.test.rule.LogAssertionHandler
 

R

randomBoolean() - Static method in class com.liferay.portal.kernel.test.util.RandomTestUtil
 
randomDouble() - Static method in class com.liferay.portal.kernel.test.util.RandomTestUtil
 
randomEnum(Class<T>) - Static method in class com.liferay.portal.kernel.test.util.RandomTestUtil
 
randomInt() - Static method in class com.liferay.portal.kernel.test.util.RandomTestUtil
 
randomInt(int, int) - Static method in class com.liferay.portal.kernel.test.util.RandomTestUtil
 
RandomizerBumper<T> - Interface in com.liferay.portal.kernel.test.randomizerbumpers
 
randomLocaleStringMap() - Static method in class com.liferay.portal.kernel.test.util.RandomTestUtil
 
randomLocaleStringMap(Locale) - Static method in class com.liferay.portal.kernel.test.util.RandomTestUtil
 
randomLong() - Static method in class com.liferay.portal.kernel.test.util.RandomTestUtil
 
randomString(int, RandomizerBumper<String>...) - Static method in class com.liferay.portal.kernel.test.util.RandomTestUtil
 
randomString(RandomizerBumper<String>...) - Static method in class com.liferay.portal.kernel.test.util.RandomTestUtil
 
randomStrings(int, RandomizerBumper<String>...) - Static method in class com.liferay.portal.kernel.test.util.RandomTestUtil
 
RandomTestUtil - Class in com.liferay.portal.kernel.test.util
 
RandomTestUtil() - Constructor for class com.liferay.portal.kernel.test.util.RandomTestUtil
 
randomUnicodeProperties(int, int, int) - Static method in class com.liferay.portal.kernel.test.util.RandomTestUtil
 
read(ByteBuffer) - Method in class com.liferay.portal.kernel.nio.FileChannelWrapper
 
read(ByteBuffer, long) - Method in class com.liferay.portal.kernel.nio.FileChannelWrapper
 
read(ByteBuffer[], int, int) - Method in class com.liferay.portal.kernel.nio.FileChannelWrapper
 
readAttributes(Path, Class<A>, LinkOption...) - Method in class com.liferay.portal.kernel.nio.FileSystemProviderWrapper
 
readAttributes(Path, String, LinkOption...) - Method in class com.liferay.portal.kernel.nio.FileSystemProviderWrapper
 
readDatagramFully(ScatteringByteChannel) - Static method in class com.liferay.portal.kernel.nio.intraband.IntrabandTestUtil
 
readFrom(Datagram, ScatteringByteChannel) - Static method in class com.liferay.portal.kernel.nio.intraband.DatagramHelper
Deprecated.
 
readFrom(Datagram, ScatteringByteChannel) - Static method in class com.liferay.portal.kernel.nio.intraband.DatagramUtil
 
readSymbolicLink(Path) - Method in class com.liferay.portal.kernel.nio.FileSystemProviderWrapper
 
receive(RegistrationReference, Datagram) - Method in class com.liferay.portal.kernel.nio.intraband.RecordDatagramReceiveHandler
 
RecordCompletionHandler<A> - Class in com.liferay.portal.kernel.nio.intraband
 
RecordCompletionHandler() - Constructor for class com.liferay.portal.kernel.nio.intraband.RecordCompletionHandler
 
RecordDatagramReceiveHandler - Class in com.liferay.portal.kernel.nio.intraband
 
RecordDatagramReceiveHandler() - Constructor for class com.liferay.portal.kernel.nio.intraband.RecordDatagramReceiveHandler
 
RecordDatagramReceiveHandler(boolean) - Constructor for class com.liferay.portal.kernel.nio.intraband.RecordDatagramReceiveHandler
 
ReflectionTestUtil - Class in com.liferay.portal.kernel.test
 
ReflectionTestUtil() - Constructor for class com.liferay.portal.kernel.test.ReflectionTestUtil
 
ReflectionUtilAdvice - Class in com.liferay.portal.test.aspects
 
ReflectionUtilAdvice() - Constructor for class com.liferay.portal.test.aspects.ReflectionUtilAdvice
 
register(WatchService, WatchEvent.Kind<?>...) - Method in class com.liferay.portal.kernel.nio.PathWrapper
 
register(WatchService, WatchEvent.Kind<?>[], WatchEvent.Modifier...) - Method in class com.liferay.portal.kernel.nio.PathWrapper
 
registerChannel(Channel) - Method in class com.liferay.portal.kernel.nio.intraband.test.MockIntraband
 
registerChannel(ScatteringByteChannel, GatheringByteChannel) - Method in class com.liferay.portal.kernel.nio.intraband.test.MockIntraband
 
relativize(Path) - Method in class com.liferay.portal.kernel.nio.PathWrapper
 
removeField(DeleteAfterTestRunMethodTestRule.FieldBag, Object) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.rule.DeleteAfterTestRunMethodTestRule
 
removeGeneratedClassDate(String) - Method in class com.liferay.portal.test.aspects.URLWeavingAdapter
 
removePublicRenderParameter(String) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayPortletActionResponse
 
removePublicRenderParameter(String) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayPortletURL
 
removeResourcePermission(String, String, int, String, String) - Static method in class com.liferay.portal.kernel.test.util.RoleTestUtil
 
RENAME_TABLE_QUERY - Static variable in class com.liferay.portal.kernel.dao.db.test.BaseDBTestCase
 
repeatByteArray(int) - Static method in class com.liferay.portal.kernel.test.util.TestDataConstants
 
replaceDestination(String) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.rule.SynchronousDestinationTestRule.SyncHandler
 
replaceFrameworkMethods(Statement, String) - Method in class com.liferay.portal.test.rule.TransactionalTestRule
 
replied(A, Datagram) - Method in class com.liferay.portal.kernel.nio.intraband.RecordCompletionHandler
 
requiresLayout() - Method in class com.liferay.portal.test.log.CaptureAppender
 
requiresLayout() - Method in class com.liferay.portal.test.rule.LogAssertionAppender
 
reset() - Method in class com.liferay.portal.kernel.servlet.StubHttpServletResponse
 
reset() - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayPortletRenderResponse
 
reset() - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayResourceResponse
 
reset() - Static method in class com.liferay.portal.kernel.test.randomizerbumpers.UniqueStringRandomizerBumper
 
reset(String) - Method in class com.liferay.portal.kernel.upgrade.MockPortletPreferences
 
resetBuffer() - Method in class com.liferay.portal.kernel.servlet.StubHttpServletResponse
 
resetBuffer() - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayPortletRenderResponse
 
resetBuffer() - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayResourceResponse
 
resetCompanyLocales(long, Collection<Locale>, Locale) - Static method in class com.liferay.portal.kernel.test.util.CompanyTestUtil
 
resetCompanyLocales(long, String, String) - Static method in class com.liferay.portal.kernel.test.util.CompanyTestUtil
 
resetFields() - Method in class com.liferay.portal.test.rule.InjectTestBag
 
resetLogLevel(Level) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.CaptureHandler
 
resolve(Path) - Method in class com.liferay.portal.kernel.nio.PathWrapper
 
resolve(String) - Method in class com.liferay.portal.kernel.nio.PathWrapper
 
resolveSibling(Path) - Method in class com.liferay.portal.kernel.nio.PathWrapper
 
resolveSibling(String) - Method in class com.liferay.portal.kernel.nio.PathWrapper
 
resolveSystemProperty(String) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.rule.NewEnvTestRule
 
ResourcePermissionTestUtil - Class in com.liferay.portal.kernel.test.util
 
ResourcePermissionTestUtil() - Constructor for class com.liferay.portal.kernel.test.util.ResourcePermissionTestUtil
 
restorePreviousSync() - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.rule.SynchronousDestinationTestRule.SyncHandler
 
restoreStdErr(UnsyncByteArrayOutputStream) - Static method in class com.liferay.portal.kernel.test.ConsoleTestUtil
 
restoreStdOut(UnsyncByteArrayOutputStream) - Static method in class com.liferay.portal.kernel.test.ConsoleTestUtil
 
RETRY_COUNT - Static variable in class com.liferay.portal.kernel.test.util.ServiceTestConstants
 
RoleTestUtil - Class in com.liferay.portal.kernel.test.util
 
RoleTestUtil() - Constructor for class com.liferay.portal.kernel.test.util.RoleTestUtil
 
run() - Method in class com.liferay.portal.kernel.concurrent.test.MarkerBlockingJob
 
run(RunNotifier) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.junit.BridgeJUnitTestRunner
 
run() - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.SyncThrowableThread
 
runBridgeTests(BridgeJUnitTestRunner.BridgeRunListener, Class<?>...) - Static method in class com.liferay.portal.kernel.test.junit.BridgeJUnitTestRunner
 

S

SearchContextTestUtil - Class in com.liferay.portal.kernel.test.util
 
SearchContextTestUtil() - Constructor for class com.liferay.portal.kernel.test.util.SearchContextTestUtil
 
send(Message) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.rule.SynchronousDestinationTestRule.TestSynchronousDestination
 
sendError(int) - Method in class com.liferay.portal.kernel.servlet.StubHttpServletResponse
 
sendError(int, String) - Method in class com.liferay.portal.kernel.servlet.StubHttpServletResponse
 
sendRedirect(String) - Method in class com.liferay.portal.kernel.servlet.StubHttpServletResponse
 
sendRedirect(String) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayPortletActionResponse
 
sendRedirect(String, String) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayPortletActionResponse
 
ServiceContextTestUtil - Class in com.liferay.portal.kernel.test.util
 
ServiceContextTestUtil() - Constructor for class com.liferay.portal.kernel.test.util.ServiceContextTestUtil
 
ServiceTestConstants - Class in com.liferay.portal.kernel.test.util
 
ServiceTestConstants() - Constructor for class com.liferay.portal.kernel.test.util.ServiceTestConstants
 
set(String, String) - Static method in class com.liferay.portal.kernel.test.util.TestPropsUtil
 
setAckRequest(Datagram) - Static method in class com.liferay.portal.kernel.nio.intraband.DatagramHelper
Deprecated.
 
setAckRequest(Datagram) - Static method in class com.liferay.portal.kernel.nio.intraband.DatagramUtil
 
setAnchor(boolean) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayPortletURL
 
setAttachment(Datagram, Object) - Static method in class com.liferay.portal.kernel.nio.intraband.DatagramHelper
Deprecated.
 
setAttachment(Datagram, Object) - Static method in class com.liferay.portal.kernel.nio.intraband.DatagramUtil
 
setAttribute(Path, String, Object, LinkOption...) - Method in class com.liferay.portal.kernel.nio.FileSystemProviderWrapper
 
setAttribute(String, Object) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayPortletActionRequest
 
setAttribute(String, Object) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayPortletRenderRequest
 
setAttribute(String, Object) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayResourceRequest
 
setBeanParameter(PortletSerializable) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayPortletURL
 
setBufferSize(int) - Method in class com.liferay.portal.kernel.servlet.StubHttpServletResponse
 
setBufferSize(int) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayPortletRenderResponse
 
setBufferSize(int) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayResourceResponse
 
setCacheability(String) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayPortletURL
 
setCharacterEncoding(String) - Method in class com.liferay.portal.kernel.servlet.StubHttpServletResponse
 
setCharacterEncoding(String) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayResourceResponse
 
setCompletionHandler(Datagram, CompletionHandler<Object>) - Static method in class com.liferay.portal.kernel.nio.intraband.DatagramHelper
Deprecated.
 
setCompletionHandler(Datagram, CompletionHandler<Object>) - Static method in class com.liferay.portal.kernel.nio.intraband.DatagramUtil
 
setCompletionTypes(Datagram, EnumSet<CompletionHandler.CompletionType>) - Static method in class com.liferay.portal.kernel.nio.intraband.DatagramHelper
Deprecated.
 
setCompletionTypes(Datagram, EnumSet<CompletionHandler.CompletionType>) - Static method in class com.liferay.portal.kernel.nio.intraband.DatagramUtil
 
setContentLength(int) - Method in class com.liferay.portal.kernel.servlet.StubHttpServletResponse
 
setContentLength(int) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayResourceResponse
 
setContentLengthLong(long) - Method in class com.liferay.portal.kernel.servlet.StubHttpServletResponse
 
setContentLengthLong(long) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayResourceResponse
 
setContentType(String) - Method in class com.liferay.portal.kernel.servlet.StubHttpServletResponse
 
setContentType(String) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayPortletRenderResponse
 
setContentType(String) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayResourceResponse
 
setCopyCurrentRenderParameters(boolean) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayPortletURL
 
setDateHeader(String, long) - Method in class com.liferay.portal.kernel.servlet.StubHttpServletResponse
 
setDateHeader(String, long) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayPortletActionResponse
 
setDateHeader(String, long) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayPortletRenderResponse
 
setDateHeader(String, long) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayResourceResponse
 
setDeclaredFieldThrowable(Throwable) - Static method in class com.liferay.portal.test.aspects.ReflectionUtilAdvice
 
setDeclaredMethodThrowable(Throwable) - Static method in class com.liferay.portal.test.aspects.ReflectionUtilAdvice
 
setDoAsGroupId(long) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayPortletURL
 
setDoAsUserId(long) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayPortletURL
 
setDoAsUserLanguageId(String) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayPortletURL
 
setEncrypt(boolean) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayPortletURL
 
setEnvironment(ProcessConfig.Builder, Description) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.rule.NewEnvTestRule
 
setEscapeXml(boolean) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayPortletURL
 
setEvent(QName, Serializable) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayPortletActionResponse
 
setEvent(String, Serializable) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayPortletActionResponse
 
setFieldValue(Class<?>, String, Object) - Static method in class com.liferay.portal.kernel.test.ReflectionTestUtil
 
setFieldValue(Object, String, Object) - Static method in class com.liferay.portal.kernel.test.ReflectionTestUtil
 
setForceSync(boolean) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.rule.SynchronousDestinationTestRule.SyncHandler
Deprecated.
As of Mueller (7.2.x), with no direct replacement
setHeader(String, String) - Method in class com.liferay.portal.kernel.servlet.StubHttpServletResponse
 
setHeader(String, String) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayPortletActionResponse
 
setHeader(String, String) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayPortletRenderResponse
 
setHeader(String, String) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayResourceResponse
 
setIntHeader(String, int) - Method in class com.liferay.portal.kernel.servlet.StubHttpServletResponse
 
setIntHeader(String, int) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayPortletActionResponse
 
setIntHeader(String, int) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayPortletRenderResponse
 
setIntHeader(String, int) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayResourceResponse
 
setIOException(IOException) - Method in class com.liferay.portal.kernel.nio.intraband.test.MockIntraband
 
setLifecycle(String) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayPortletURL
 
setLocale(Locale) - Method in class com.liferay.portal.kernel.servlet.StubHttpServletResponse
 
setLocale(Locale) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayResourceResponse
 
setLoggerLevel(String, Level) - Static method in class com.liferay.portal.test.log.Log4JLoggerTestUtil
 
setNextPossiblePortletModes(Collection<? extends PortletMode>) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayPortletRenderResponse
 
setParameter(String, String) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayPortletActionRequest
 
setParameter(String, String[]) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayPortletActionRequest
 
setParameter(String, String) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayPortletRenderRequest
 
setParameter(String, String[]) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayPortletRenderRequest
 
setParameter(String, String) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayPortletURL
 
setParameter(String, String...) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayPortletURL
 
setParameter(String, String, boolean) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayPortletURL
 
setParameter(String, String[], boolean) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayPortletURL
 
setParameter(String, String) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayResourceRequest
 
setParameter(String, String[]) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayResourceRequest
 
setParameters(Map<String, String[]>) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayPortletActionRequest
 
setParameters(Map<String, String[]>) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayPortletRenderRequest
 
setParameters(Map<String, String[]>) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayPortletURL
 
setParameters(Map<String, String[]>) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayResourceRequest
 
setPlid(long) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayPortletURL
 
setPortletId(String) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayPortletURL
 
setPortletMode(PortletMode) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayPortletActionResponse
 
setPortletMode(PortletMode) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayPortletURL
 
setPortletRequestDispatcherRequest(HttpServletRequest) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayPortletActionRequest
 
setPortletRequestDispatcherRequest(HttpServletRequest) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayPortletRenderRequest
 
setPortletRequestDispatcherRequest(HttpServletRequest) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayResourceRequest
 
setProperty(String, String) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayPortletActionResponse
 
setProperty(String, String) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayPortletRenderResponse
 
setProperty(String, String) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayPortletURL
 
setProperty(String, String) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayResourceResponse
 
setProps(Map<String, Object>) - Static method in class com.liferay.portal.kernel.test.util.PropsTestUtil
 
setProps(String, Object) - Static method in class com.liferay.portal.kernel.test.util.PropsTestUtil
 
setRefererGroupId(long) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayPortletURL
 
setRefererPlid(long) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayPortletURL
 
setRemovedParameterNames(Set<String>) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayPortletURL
 
setRenderParameter(String, String) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayPortletActionResponse
 
setRenderParameter(String, String...) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayPortletActionResponse
 
setRenderParameters(Map<String, String[]>) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayPortletActionResponse
 
setResourceID(String) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayPortletURL
 
setSecure(boolean) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayPortletURL
 
setSequenceId(Datagram, long) - Static method in class com.liferay.portal.kernel.nio.intraband.DatagramHelper
Deprecated.
 
setSequenceId(Datagram, long) - Static method in class com.liferay.portal.kernel.nio.intraband.DatagramUtil
 
setStatus(int) - Method in class com.liferay.portal.kernel.servlet.StubHttpServletResponse
 
setStatus(int, String) - Method in class com.liferay.portal.kernel.servlet.StubHttpServletResponse
Deprecated.
As of Wilberforce (7.0.x)
setStatus(int) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayResourceResponse
 
setSync(Sync) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.rule.SynchronousDestinationTestRule.SyncHandler
 
setTimeout(Datagram, long) - Static method in class com.liferay.portal.kernel.nio.intraband.DatagramHelper
Deprecated.
 
setTimeout(Datagram, long) - Static method in class com.liferay.portal.kernel.nio.intraband.DatagramUtil
 
setTitle(String) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayPortletRenderResponse
 
setUp1() - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.rule.BaseTransactionalTestRuleTest
 
setUp2() - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.rule.BaseTransactionalTestRuleTest
 
setUp3() - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.rule.BaseTransactionalTestRuleTest
 
setUpClass() - Static method in class com.liferay.portal.kernel.test.ci.AutoBalanceTestCase
 
setUpClass1() - Static method in class com.liferay.portal.kernel.test.rule.BaseTransactionalTestRuleTest
 
setUpClass2() - Static method in class com.liferay.portal.kernel.test.rule.BaseTransactionalTestRuleTest
 
setUpClass3() - Static method in class com.liferay.portal.kernel.test.rule.BaseTransactionalTestRuleTest
 
setUpPermissionThreadLocal() - Method in class com.liferay.portal.test.rule.PermissionCheckerMethodTestRule
 
setUpPrincipalThreadLocal() - Method in class com.liferay.portal.test.rule.PermissionCheckerMethodTestRule
 
setURLEncoder(URLEncoder) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayPortletActionResponse
 
setURLEncoder(URLEncoder) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayPortletRenderResponse
 
setURLEncoder(URLEncoder) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayResourceResponse
 
setUser(User) - Static method in class com.liferay.portal.kernel.test.util.UserTestUtil
 
setValue(String, String) - Method in class com.liferay.portal.kernel.upgrade.MockPortletPreferences
 
setValues(String, String[]) - Method in class com.liferay.portal.kernel.upgrade.MockPortletPreferences
 
setWindowState(WindowState) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayPortletActionResponse
 
setWindowState(WindowState) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayPortletURL
 
setWindowStateRestoreCurrentView(boolean) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayPortletURL
 
SHORT_WAIT - Static variable in class com.liferay.portal.kernel.concurrent.test.TestUtil
 
size() - Method in class com.liferay.portal.kernel.nio.FileChannelWrapper
 
slice(T[]) - Static method in class com.liferay.portal.kernel.test.ci.AutoBalanceTestCase
 
start() - Static method in class com.liferay.portal.test.mail.MailServiceTestUtil
 
startAssert(List<ExpectedLogs>) - Static method in class com.liferay.portal.test.rule.LogAssertionTestRule
 
startPortletAsync() - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayResourceRequest
 
startPortletAsync(ResourceRequest, ResourceResponse) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayResourceRequest
 
startsWith(Path) - Method in class com.liferay.portal.kernel.nio.PathWrapper
 
startsWith(String) - Method in class com.liferay.portal.kernel.nio.PathWrapper
 
statement - Variable in class com.liferay.portal.kernel.test.rule.StatementWrapper
 
StatementWrapper - Class in com.liferay.portal.kernel.test.rule
 
StatementWrapper(Statement) - Constructor for class com.liferay.portal.kernel.test.rule.StatementWrapper
 
stop() - Static method in class com.liferay.portal.test.mail.MailServiceTestUtil
 
store() - Method in class com.liferay.portal.kernel.upgrade.MockPortletPreferences
 
StubHttpServletResponse - Class in com.liferay.portal.kernel.servlet
 
StubHttpServletResponse() - Constructor for class com.liferay.portal.kernel.servlet.StubHttpServletResponse
 
submitted(A) - Method in class com.liferay.portal.kernel.nio.intraband.RecordCompletionHandler
 
subpath(int, int) - Method in class com.liferay.portal.kernel.nio.PathWrapper
 
supportedFileAttributeViews() - Method in class com.liferay.portal.kernel.nio.FileSystemWrapper
 
SwappableSecurityManager - Class in com.liferay.portal.kernel.test
 
SwappableSecurityManager() - Constructor for class com.liferay.portal.kernel.test.SwappableSecurityManager
 
SybaseDump - Enum in com.liferay.portal.test.rule
 
SybaseDumpTransactionLog - Annotation Type in com.liferay.portal.test.rule
 
SybaseDumpTransactionLogTestRule - Class in com.liferay.portal.test.rule
 
Sync - Annotation Type in com.liferay.portal.kernel.test.rule
 
sync() - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.SyncThrowableThread
 
SyncHandler() - Constructor for class com.liferay.portal.kernel.test.rule.SynchronousDestinationTestRule.SyncHandler
 
SynchronousDestinationTestRule - Class in com.liferay.portal.kernel.test.rule
 
SynchronousDestinationTestRule() - Constructor for class com.liferay.portal.kernel.test.rule.SynchronousDestinationTestRule
 
SynchronousDestinationTestRule.SyncHandler - Class in com.liferay.portal.kernel.test.rule
 
SynchronousDestinationTestRule.TestSynchronousDestination - Class in com.liferay.portal.kernel.test.rule
 
SynchronousInvocationHandler - Class in com.liferay.portal.kernel.test
 
SynchronousInvocationHandler(int, Runnable, Method, Object) - Constructor for class com.liferay.portal.kernel.test.SynchronousInvocationHandler
 
SynchronousMailTestRule - Class in com.liferay.portal.test.rule
 
SyncThrowableThread<V> - Class in com.liferay.portal.kernel.test
 
SyncThrowableThread(Callable<V>) - Constructor for class com.liferay.portal.kernel.test.SyncThrowableThread
 

T

TeamTestUtil - Class in com.liferay.portal.kernel.test.util
Deprecated.
As of Mueller (7.2.x), with no direct replacement
TeamTestUtil() - Constructor for class com.liferay.portal.kernel.test.util.TeamTestUtil
Deprecated.
 
tearDown1() - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.rule.BaseTransactionalTestRuleTest
 
tearDown2() - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.rule.BaseTransactionalTestRuleTest
 
tearDown3() - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.rule.BaseTransactionalTestRuleTest
 
tearDownClass1() - Static method in class com.liferay.portal.kernel.test.rule.BaseTransactionalTestRuleTest
 
tearDownClass2() - Static method in class com.liferay.portal.kernel.test.rule.BaseTransactionalTestRuleTest
 
tearDownClass3() - Static method in class com.liferay.portal.kernel.test.rule.BaseTransactionalTestRuleTest
 
test1() - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.rule.BaseTransactionalTestRuleTest
 
test2() - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.rule.BaseTransactionalTestRuleTest
 
test3() - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.rule.BaseTransactionalTestRuleTest
 
TEST_BYTE_ARRAY - Static variable in class com.liferay.portal.kernel.test.util.TestDataConstants
 
testAssumptionFailure(Failure) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.junit.BridgeJUnitTestRunner.BridgeRunListener
 
testClass - Variable in class com.liferay.portal.kernel.test.junit.BridgeJUnitTestRunner.BridgeRunListener
 
testClassGroupIndex - Static variable in class com.liferay.portal.kernel.test.ci.AutoBalanceTestCase
 
testClassGroupsSize - Static variable in class com.liferay.portal.kernel.test.ci.AutoBalanceTestCase
 
TestDataConstants - Class in com.liferay.portal.kernel.test.util
 
TestDataConstants() - Constructor for class com.liferay.portal.kernel.test.util.TestDataConstants
 
testFailure(Failure) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.junit.BridgeJUnitTestRunner.BridgeRunListener
 
testFinished(Description) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.junit.BridgeJUnitTestRunner.BridgeRunListener
 
testIgnored(Description) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.junit.BridgeJUnitTestRunner.BridgeRunListener
 
TestPropsUtil - Class in com.liferay.portal.kernel.test.util
 
TestPropsValues - Class in com.liferay.portal.kernel.test.util
 
TestPropsValues() - Constructor for class com.liferay.portal.kernel.test.util.TestPropsValues
 
testReplaceTemplate() - Method in class com.liferay.portal.kernel.dao.db.test.BaseDBTestCase
 
testRunFinished(Result) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.junit.BridgeJUnitTestRunner.BridgeRunListener
 
testRunStarted(Description) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.junit.BridgeJUnitTestRunner.BridgeRunListener
 
testStarted(Description) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.junit.BridgeJUnitTestRunner.BridgeRunListener
 
TestSynchronousDestination() - Constructor for class com.liferay.portal.kernel.test.rule.SynchronousDestinationTestRule.TestSynchronousDestination
 
TestUtil - Class in com.liferay.portal.kernel.concurrent.test
 
TestUtil() - Constructor for class com.liferay.portal.kernel.concurrent.test.TestUtil
 
THREAD_COUNT - Static variable in class com.liferay.portal.kernel.test.util.ServiceTestConstants
 
timedOut(A) - Method in class com.liferay.portal.kernel.nio.intraband.RecordCompletionHandler
 
TIMEOUT_EXIT_CODE - Static variable in class com.liferay.portal.kernel.test.rule.TimeoutTestRule
 
TimeoutTestRule - Class in com.liferay.portal.kernel.test.rule
 
TimeoutTestRule(long) - Constructor for class com.liferay.portal.kernel.test.rule.TimeoutTestRule
 
toAbsolutePath() - Method in class com.liferay.portal.kernel.nio.PathWrapper
 
toFile() - Method in class com.liferay.portal.kernel.nio.PathWrapper
 
toRealPath(LinkOption...) - Method in class com.liferay.portal.kernel.nio.PathWrapper
 
toString() - Method in class com.liferay.portal.kernel.nio.PathWrapper
 
toUri() - Method in class com.liferay.portal.kernel.nio.PathWrapper
 
TransactionalFrameworkMethod(Method, TransactionConfig, String) - Constructor for class com.liferay.portal.test.rule.TransactionalTestRule.TransactionalFrameworkMethod
 
TransactionalTestRule - Class in com.liferay.portal.test.rule
 
TransactionalTestRule(Propagation) - Constructor for class com.liferay.portal.test.rule.TransactionalTestRule
 
TransactionalTestRule(Propagation, String) - Constructor for class com.liferay.portal.test.rule.TransactionalTestRule
 
TransactionalTestRule.TransactionalFrameworkMethod - Class in com.liferay.portal.test.rule
 
transactionConfigThreadLocal - Static variable in class com.liferay.portal.kernel.test.rule.BaseTransactionalTestRuleTest
 
transferFrom(ReadableByteChannel, long, long) - Method in class com.liferay.portal.kernel.nio.FileChannelWrapper
 
transferHeaders(HttpServletResponse) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayPortletActionResponse
 
transferHeaders(HttpServletResponse) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayPortletRenderResponse
 
transferHeaders(HttpServletResponse) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayResourceResponse
 
transferMarkupHeadElements() - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayPortletActionResponse
 
transferMarkupHeadElements() - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayPortletRenderResponse
 
transferMarkupHeadElements() - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayResourceResponse
 
transferTo(long, long, WritableByteChannel) - Method in class com.liferay.portal.kernel.nio.FileChannelWrapper
 
transform(T) - Static method in class com.liferay.portal.kernel.nio.intraband.welder.test.WelderTestUtil
 
truncate(long) - Method in class com.liferay.portal.kernel.nio.FileChannelWrapper
 
tryLock(long, long, boolean) - Method in class com.liferay.portal.kernel.nio.FileChannelWrapper
 

U

unBlock() - Method in class com.liferay.portal.kernel.concurrent.test.MarkerBlockingJob
 
unblock(MarkerBlockingJob...) - Static method in class com.liferay.portal.kernel.concurrent.test.TestUtil
 
uncaughtException(Thread, Throwable) - Method in class com.liferay.portal.test.rule.LogAssertionUncaughtExceptionHandler
 
uninstallJdk14Handler() - Static method in class com.liferay.portal.test.rule.LogAssertionTestRule
 
uninstallLog4jAppender() - Static method in class com.liferay.portal.test.rule.LogAssertionTestRule
 
UniqueStringRandomizerBumper - Class in com.liferay.portal.kernel.test.randomizerbumpers
 
UniqueStringRandomizerBumper() - Constructor for class com.liferay.portal.kernel.test.randomizerbumpers.UniqueStringRandomizerBumper
 
UniqueStringRandomizerBumperClassTestRule - Class in com.liferay.portal.test.rule
 
unwrapPath(Path) - Static method in class com.liferay.portal.kernel.nio.PathWrapper
 
updateAsset(Organization, long[], String[]) - Static method in class com.liferay.portal.kernel.test.util.OrganizationTestUtil
 
updateDisplaySettings(long, Collection<Locale>, Locale) - Static method in class com.liferay.portal.kernel.test.util.GroupTestUtil
 
updateUser(User) - Static method in class com.liferay.portal.kernel.test.util.UserTestUtil
 
updateUser(User, ServiceContext) - Static method in class com.liferay.portal.kernel.test.util.UserTestUtil
 
URLWeavingAdapter - Class in com.liferay.portal.test.aspects
 
URLWeavingAdapter(URL[], Class<?>[]) - Constructor for class com.liferay.portal.test.aspects.URLWeavingAdapter
 
USER_PASSWORD - Static variable in class com.liferay.portal.kernel.test.util.TestPropsValues
 
UserGroupTestUtil - Class in com.liferay.portal.kernel.test.util
 
UserGroupTestUtil() - Constructor for class com.liferay.portal.kernel.test.util.UserGroupTestUtil
 
UserTestUtil - Class in com.liferay.portal.kernel.test.util
 
UserTestUtil() - Constructor for class com.liferay.portal.kernel.test.util.UserTestUtil
 

V

valueOf(String) - Static method in enum com.liferay.portal.kernel.test.rule.DataGuard.Scope
Returns the enum constant of this type with the specified name.
valueOf(String) - Static method in enum com.liferay.portal.kernel.test.rule.NewEnv.Type
Returns the enum constant of this type with the specified name.
valueOf(String) - Static method in enum com.liferay.portal.test.rule.ExpectedDBType
Returns the enum constant of this type with the specified name.
valueOf(String) - Static method in enum com.liferay.portal.test.rule.ExpectedType
Returns the enum constant of this type with the specified name.
valueOf(String) - Static method in enum com.liferay.portal.test.rule.SybaseDump
Returns the enum constant of this type with the specified name.
values() - Static method in enum com.liferay.portal.kernel.test.rule.DataGuard.Scope
Returns an array containing the constants of this enum type, in the order they are declared.
values() - Static method in enum com.liferay.portal.kernel.test.rule.NewEnv.Type
Returns an array containing the constants of this enum type, in the order they are declared.
values() - Static method in enum com.liferay.portal.test.rule.ExpectedDBType
Returns an array containing the constants of this enum type, in the order they are declared.
values() - Static method in enum com.liferay.portal.test.rule.ExpectedType
Returns an array containing the constants of this enum type, in the order they are declared.
values() - Static method in enum com.liferay.portal.test.rule.SybaseDump
Returns an array containing the constants of this enum type, in the order they are declared.
visitReservedParameters(BiConsumer<String, String>) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayPortletURL
 

W

waitUntilBlock() - Method in class com.liferay.portal.kernel.concurrent.test.MarkerBlockingJob
 
waitUntilBlock(MarkerBlockingJob...) - Static method in class com.liferay.portal.kernel.concurrent.test.TestUtil
 
waitUntilDelivered() - Method in class com.liferay.portal.kernel.nio.intraband.RecordCompletionHandler
 
waitUntilEnded() - Method in class com.liferay.portal.kernel.concurrent.test.MarkerBlockingJob
 
waitUntilEnded(MarkerBlockingJob...) - Static method in class com.liferay.portal.kernel.concurrent.test.TestUtil
 
waitUntilFailed() - Method in class com.liferay.portal.kernel.nio.intraband.RecordCompletionHandler
 
waitUntilReplied() - Method in class com.liferay.portal.kernel.nio.intraband.RecordCompletionHandler
 
waitUntilSubmitted() - Method in class com.liferay.portal.kernel.nio.intraband.RecordCompletionHandler
 
waitUntilTimeouted() - Method in class com.liferay.portal.kernel.nio.intraband.RecordCompletionHandler
 
waitUntilTimeouted(Selector) - Method in class com.liferay.portal.kernel.nio.intraband.RecordCompletionHandler
 
WeavingClassLoader - Class in com.liferay.portal.test.aspects
 
WeavingClassLoader(URL[], Class<?>[], File) - Constructor for class com.liferay.portal.test.aspects.WeavingClassLoader
 
WelderTestUtil - Class in com.liferay.portal.kernel.nio.intraband.welder.test
 
WelderTestUtil() - Constructor for class com.liferay.portal.kernel.nio.intraband.welder.test.WelderTestUtil
 
wrapPath(Path, FileSystem) - Static method in class com.liferay.portal.kernel.nio.PathWrapper
 
write(ByteBuffer) - Method in class com.liferay.portal.kernel.nio.FileChannelWrapper
 
write(ByteBuffer, long) - Method in class com.liferay.portal.kernel.nio.FileChannelWrapper
 
write(ByteBuffer[], int, int) - Method in class com.liferay.portal.kernel.nio.FileChannelWrapper
 
write(Writer) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayPortletURL
 
write(Writer, boolean) - Method in class com.liferay.portal.kernel.test.portlet.MockLiferayPortletURL
 
writeTo(Datagram, GatheringByteChannel) - Static method in class com.liferay.portal.kernel.nio.intraband.DatagramHelper
Deprecated.
 
writeTo(Datagram, GatheringByteChannel) - Static method in class com.liferay.portal.kernel.nio.intraband.DatagramUtil
 
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W 
Skip navigation links
Liferay 7.3.10-ep4 portal-test